Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

National Grid PLC

Numer identyfikacyjny w rejestrze 56039866688-26
Data rejestracji: 11-09-15 15:15:01

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-08-26 18:34:39
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-08-26 18:19:36


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: National Grid PLC
Nazwa skrócona: NG
Status prawny: Public Limited Company
Strona internetowa: http://nationalgrid.com/

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Steven Holliday
Pełniona funkcja: Chief Executive

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Graeme Steele
Pełniona funkcja: Head of Brussels Office

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Strand  1-3
WC2N 5EH London
WIELKA BRYTANIA
Numer telefonu: (+44207) 0043000
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: National Grid Office
Rond Point
Schuman 6
6th Floor
1040 Brussels
Belgium

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: National Grid owns and manages the grids to which many different energy sources are connected.
In Britain we run systems that deliver gas and electricity across the entire country. In the North Eastern states of the US, we provide power directly to millions of customers. We hold a vital position at the centre of the energy system.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 20
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
John Prime 14-09-04 15-09-02
Emmanuel Brutin 14-02-21 15-02-19
Nicholas Winser 13-11-07 14-11-05

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


N/A

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • energia
  • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Our principal memberships are as follows:

1) ENTSOG - European Network of Transmission System Operators for Gas
2) ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity
3) GIE - Gas Infrastructure Europe
4) Friends of the Supergrid
5) ENA - Energy Network Association
6) CORESO

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 04/2013 - 03/2014
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.