Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

National Grid PLC

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 56039866688-26
Data rejestracji: 15/09/2011 15:15:01

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 12/02/2015 11:49:54
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 12/02/2015 11:49:54
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 12/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

National Grid PLC

NG

Public Limited Company

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

Strand, 1-3
WC2N 5EH London
WIELKA BRYTANIA

(+44207) 0043000

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Steven Holliday

Chief Executive

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  John Prime

EU Regulatory Affairs Manager

    Cele i zakres obowiązków

National Grid owns and manages the grids to which many different energy sources are connected.
In Britain we run systems that deliver gas and electricity across the entire country. In the North Eastern states of the US, we provide power directly to millions of customers. We hold a vital position at the centre of the energy system.

światowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

• Energy Union
• 2030 Energy and Climate Change Policy
• Internal Energy Market legislation
• Infrastructure and interconnector policies
• Carbon, Capture and Storage policies
• EU Environmental rules
• Climate Change legislation


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

N/A

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 2  

2

2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Emmanuel BRUTIN 14/02/2015 12/02/2016
John PRIME 01/09/2015 27/08/2016
Nicholas WINSER 30/10/2014 28/10/2015
Joss Neilson CLARKE 18/04/2015 16/04/2016
Adrian LEWIS 28/04/2015 24/04/2016
Alan Peter FOSTER 30/04/2015 28/04/2016
Matthew GOLDING 30/04/2015 28/04/2016

    Obszary zainteresowania

  • energia
  • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Our principal memberships are as follows:

1) ENTSOG - European Network of Transmission System Operators for Gas
2) ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity
3) GIE - Gas Infrastructure Europe
4) Friends of the Supergrid
5) ENA - Energy Network Association
6) CORESO

    Dane finansowe:

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.