Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

National Grid PLC

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 56039866688-26
Data Reġistrazzjoni: 15/09/2011 15:15:01

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 26/08/2014 18:34:39
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 26/08/2014 18:19:36


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: National Grid PLC
Akronimu: NG
Statut legali: Public Limited Company
Websajt: http://nationalgrid.com/

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Steven Holliday
Kariga: Chief Executive

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Graeme Steele
Kariga: Head of Brussels Office

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 1-3 Strand 
London WC2N 5EH
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+44207) 0043000
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: National Grid Office
Rond Point
Schuman 6
6th Floor
1040 Brussels
Belgium

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: National Grid owns and manages the grids to which many different energy sources are connected.
In Britain we run systems that deliver gas and electricity across the entire country. In the North Eastern states of the US, we provide power directly to millions of customers. We hold a vital position at the centre of the energy system.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 20
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
John Prime 04/09/2014 02/09/2015
Emmanuel Brutin 21/02/2014 19/02/2015
Nicholas Winser 07/11/2013 05/11/2014

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


N/A

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Enerġija
  • Politika estera u ta' sigurtà

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Our principal memberships are as follows:

1) ENTSOG - European Network of Transmission System Operators for Gas
2) ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity
3) GIE - Gas Infrastructure Europe
4) Friends of the Supergrid
5) ENA - Energy Network Association
6) CORESO

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 04/2013 - 03/2014
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.