Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali    Profil tar-reġistrant

National Grid PLC

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 56039866688-26
Data Reġistrazzjoni: 15/09/2011 15:15:01

L-informazzjoni dwar din l-entità kienet mibdula l-aħħar fi: 26/11/2014 14:16:42
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet: 26/08/2014 18:19:36

Din l-inserzjoni ssegwi l-format tar-Reġistru preċedenti. Tidbiddel fil-format il-ġdid meta l-entità tagħmel l-aġġornament li jmiss.
L-aġġornament li jmiss mistenni mhux aktar tard minn : 27/04/2015

    Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

National Grid PLC

NG

Public Limited Company

    Taqsima ta’ reġistrazzjoni

II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali

Kumpaniji u gruppi

    Dettalji personali

Strand, 1-3
London WC2N 5EH
IR-RENJU UNIT

(+44207) 0043000

(+) 

National Grid Office
Rond Point
Schuman 6
6th Floor
1040 Brussels
Belgium

    Persuna b'responsabbiltà legali

Sinjur  Steven Holliday

Chief Executive

    Persuna li tiegħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE

Sinjur  Graeme Steele

Head of Brussels Office

    Għanijiet u missjonijiet

National Grid owns and manages the grids to which many different energy sources are connected.
In Britain we run systems that deliver gas and electricity across the entire country. In the North Eastern states of the US, we provide power directly to millions of customers. We hold a vital position at the centre of the energy system.

Dinji

    Attivitajiet

N/A

    Numru ta' persuni involuti fl-attivitajiet deskritti fil-kaxxa t'hawn fuq

20

    Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
John Prime 04/09/2014 02/09/2015
Emmanuel Brutin 21/02/2014 19/02/2015
Nicholas Winser 30/10/2014 28/10/2015

    Oqsma ta’ interess

  • Enerġija
  • Politika estera u ta' sigurtà

    Sħubija u affiljazzjoni

Our principal memberships are as follows:

1) ENTSOG - European Network of Transmission System Operators for Gas
2) ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity
3) GIE - Gas Infrastructure Europe
4) Friends of the Supergrid
5) ENA - Energy Network Association
6) CORESO

    Dejta finanzjarja

04/2013  -  03/2014

< 50,000  €

0 €

0 €

    Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.