Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

National Grid PLC

Tunnusnumber registris: 56039866688-26
Registreerimise kuupäev: 15/09/2011 15:15:01

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 26/11/2014 14:16:42
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 26/08/2014 18:19:36

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

National Grid PLC

NG

Public Limited Company

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Strand, 1-3
WC2N 5EH London
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44207) 0043000

(+) 

National Grid Office
Rond Point
Schuman 6
6th Floor
1040 Brussels
Belgium

    Juriidiliselt vastutav isik

Steven Holliday

Chief Executive

    ELi asjade eest vastutav isik

Graeme Steele

Head of Brussels Office

    Eesmärgid ja ülesanded

National Grid owns and manages the grids to which many different energy sources are connected.
In Britain we run systems that deliver gas and electricity across the entire country. In the North Eastern states of the US, we provide power directly to millions of customers. We hold a vital position at the centre of the energy system.

ülemaailmsed

    Tegevused

N/A

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

20

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
John Prime 04/09/2014 02/09/2015
Emmanuel Brutin 21/02/2014 19/02/2015
Nicholas Winser 30/10/2014 28/10/2015

    Huvivaldkonnad

  • Energeetika
  • Välis- ja julgeolekupoliitika

    Liikmed ja liikmesus

Our principal memberships are as follows:

1) ENTSOG - European Network of Transmission System Operators for Gas
2) ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity
3) GIE - Gas Infrastructure Europe
4) Friends of the Supergrid
5) ENA - Energy Network Association
6) CORESO

    Finantsandmed

04/2013  -  03/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.