Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

National Grid PLC

Tunnusnumber registris: 56039866688-26
Registreerimise kuupäev: 15/09/2011 15:15:01

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 12/02/2015 11:49:54
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 12/02/2015 11:49:54
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 12/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

National Grid PLC

NG

Public Limited Company

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Strand, 1-3
WC2N 5EH London
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44207) 0043000

    Juriidiliselt vastutav isik

Steven Holliday

Chief Executive

    ELi asjade eest vastutav isik

John Prime

EU Regulatory Affairs Manager

    Eesmärgid ja ülesanded

National Grid owns and manages the grids to which many different energy sources are connected.
In Britain we run systems that deliver gas and electricity across the entire country. In the North Eastern states of the US, we provide power directly to millions of customers. We hold a vital position at the centre of the energy system.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

• Energy Union
• 2030 Energy and Climate Change Policy
• Internal Energy Market legislation
• Infrastructure and interconnector policies
• Carbon, Capture and Storage policies
• EU Environmental rules
• Climate Change legislation


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

N/A

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 2  

2

2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Alan Peter Foster 30/04/2015 28/04/2016
Adrian Lewis 28/04/2015 24/04/2016
Joss Neilson Clarke 18/04/2015 16/04/2016
John Prime 04/09/2014 02/09/2015
Emmanuel Brutin 14/02/2015 12/02/2016
Matthew Golding 30/04/2015 28/04/2016
Nicholas Winser 30/10/2014 28/10/2015

    Huvivaldkonnad

  • Energeetika
  • Välis- ja julgeolekupoliitika

    Liikmed ja liikmesus

Our principal memberships are as follows:

1) ENTSOG - European Network of Transmission System Operators for Gas
2) ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity
3) GIE - Gas Infrastructure Europe
4) Friends of the Supergrid
5) ENA - Energy Network Association
6) CORESO

    Finantsandmed

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.