Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Internet Service Providers Austria

Numărul de identificare din Registru: 56028372438-43
Data înscrierii: 02.10.2009 16:02:33

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 19.12.2013 11:30:09
Data ultimei actualizări anuale: 10.09.2013 12:51:54


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Internet Service Providers Austria
Acronim: ISPA
Statut juridic: Association
Site internet: http://www.ispa.at

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Maximilian Schubert
Funcţie: Generalsekretär

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Maximilian Schubert
Funcţie: Generalsekretär

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Währinger Straße  3/18
A-1090 Wien
AUSTRIA
Numărul de telefon: (+43 1) 4095576
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: ISPA - Der Verband der österreichischen Internet Service Provider

ISPA Mission Statement

Die ISPA ist die Dachorganisation der Internet-Wirtschaft und vertritt deren Interessen. Ihr Anliegen ist die Gestaltung der optimalen wirtschaftlichen und rechtlichen Bedingungen für die Entwicklung des Internets. Die ISPA betrachtet die Nutzung des Internets als entscheidende Kulturtechnik und nimmt die sich daraus ergebende gesellschaftspolitische Verantwortung wahr.

Die ISPA repräsentiert die österreichische Internet-Wirtschaft

Die ISPA – Internet Service Providers Austria – ist der Dachverband der österreichischen Internet Service-Anbieter und wurde im Jahr 1997 als eingetragener Verein gegründet. Ziel des Verbandes ist die Förderung des Internets in Österreich und die Unterstützung der Anliegen und Interessen von rund 200 Mitglieder aus Bereichen wie etwa Access, Services, Hosting und Content. Die ISPA versteht sich als Sprachrohr der österreichischen Internet-Wirtschaft gegenüber Regierung, Behörden und anderen Institutionen, Verbänden und Gremien und fördert die Kommunikation der Markt-Teilnehmer untereinander.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • naţional
  • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Infrastruktur & Wettbewerb
Content & Services
Security & Safety

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Cercetare şi tehnologie
  • Societate informaţională

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
EuroISPA (www.euroispa.org)
Creativwirtschaft (www.creativwirtschaft.at)
vibe.at

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2010 - 12/2010
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 30.000 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Zuschüsse für Projektpartnerschaft im EU-kofinanzierten Projekt saferinternet.at (www.saferinternet.at).
Weiterer Projektpartner www.stopline.at
Projektkoordinator: ÖIAT

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.