Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Nord France Innovation Développement

Id-nummer i registret: 55970707849-29
Registreringsdag: 26/01/2012 18:08:09

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 09/02/2015 17:52:40
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 09/02/2015 17:52:40
Sista dag för nästa uppdatering är den: 09/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Nord France Innovation Développement

NFID

Association (loi 1901)

    Val av sektion

VI - Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.

Regionala strukturer

    Adressuppgifter

Boulevard du Président Hoover, 323
59000 Lille
FRANKRIKE

(+33) 359391080

    Juridiskt ansvarig

Jean-Marie Pruvot

Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Anna Ershova

Project manager

    Mål och uppdrag

Nord France Innovation Développement (NFID) is the Innovation Agency of the Nord-Pas de Calais region.

NFID is mandated by the French State and the Regional Council of Nord-Pas de Calais to deploy and follow-up the Regional Innovation Strategy.

NFID is also in charge of managing "J'innove en Nord-Pas de Calais", the regional innovation network.

regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Industrial policy
Cluster policy
Regional policy
Innovation policy


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Accompagnement de l'écosystème d'acteurs de recherche et d'innovation en matière de financements européens

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 2  

2

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Forskning och teknik
  • Näringsliv
  • Regionalpolitik

    Medlemskap

0

universities(6),
clusters(21),
research organisations(5),
chambers of commerce(5),
territorial organisations(5),
others(20)

  • FRANKRIKE

- Vanguard Initiative
- EURADA
- ERRIN

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999  

4 883 000 €

4 883 000 €

 €

4 883 000 €

Regional authority of Nord-Pas de Calais

0 €

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.