Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Nord France Innovation Développement

Id-nummer i registret: 55970707849-29
Registreringsdag: 2012-01-26 18:08:09

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-27 19:02:28
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-27 19:02:28


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Nord France Innovation Développement
Förkortning: NFID
Associationsform (rättslig ställning): Association (loi 1901)
Webbplats: http://www.jinnove.com

Sektioner

Sektion: VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.
och närmare bestämt: Övriga offentliga eller blandade enheter etc.

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Jean-Marie Pruvot
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Anna Ershova
Befattning: Project manager

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Boulevard du Président Hoover  323
59000 Lille
FRANKRIKE
Telefon: (+33) 359391080
Fax: (+33) 320357470
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Nord France Innovation Développement (NFID) is the Innovation Agency of the Nord-Pas de Calais region.

NFID is mandated by the French State and the Regional Council of Nord-Pas de Calais to deploy and follow-up the Regional Innovation Strategy.

NFID is also in charge of managing "J'innove en Nord-Pas de Calais", the regional innovation network.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 26
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Accompagnement de l'écosystème d'acteurs de recherche et d'innovation en matière de financements européens

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Forskning och teknik
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 0
Antal medlemsorganisationer: 6
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • universities (6 Medlemmar)
 • clusters (21 Medlemmar)
 • research organisations (5 Medlemmar)
 • chambers of commerce (5 Medlemmar)
 • territorial organisations (5 Medlemmar)
 • others (20 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • FRANKRIKE

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
- European Business Network (EBN)
- EURADA
- ERRIN

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 4 800 000
därav offentlig finansiering: 4 800 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 4 800 000
- nationella källor: 0
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 0
- gåvor: 0
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.