Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Nord France Innovation Développement

Numărul de identificare din Registru: 55970707849-29
Data înscrierii: 26.01.2012 18:08:09

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 27.01.2014 19:02:28
Data ultimei actualizări anuale: 27.01.2014 19:02:28


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Nord France Innovation Développement
Acronim: NFID
Statut juridic: Association (loi 1901)
Site internet: http://www.jinnove.com

Categorii

Categorie: VI - Organizații reprezentând autorități locale, regionale și municipale, alte entități publice și mixte etc.
şi mai precis: Alte entităţi publice sau mixte etc.

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Jean-Marie Pruvot
Funcţie: Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Anna Ershova
Funcţie: Project manager

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Boulevard du Président Hoover  323
59000 Lille
FRANȚA
Numărul de telefon: (+33) 359391080
Număr de fax: (+33) 320357470
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Nord France Innovation Développement (NFID) is the Innovation Agency of the Nord-Pas de Calais region.

NFID is mandated by the French State and the Regional Council of Nord-Pas de Calais to deploy and follow-up the Regional Innovation Strategy.

NFID is also in charge of managing "J'innove en Nord-Pas de Calais", the regional innovation network.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 26
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Accompagnement de l'écosystème d'acteurs de recherche et d'innovation en matière de financements européens

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Cercetare şi tehnologie
 • Întreprinderi
 • Politică regională

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 0
Numărul organizaţiilor membre: 6
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
 • universities (6 Membri)
 • clusters (21 Membri)
 • research organisations (5 Membri)
 • chambers of commerce (5 Membri)
 • territorial organisations (5 Membri)
 • others (20 Membri)
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • FRANȚA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
- European Business Network (EBN)
- EURADA
- ERRIN

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 4.800.000
din care finanţare publică: 4.800.000
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi: 4.800.000
- din surse naţionale: 0
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 0
- donaţii: 0
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu:
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.