Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Nord France Innovation Développement

Identitātes numurs Reģistrā: 55970707849-29
Reģistrācijas datums: 12.26.1 18:08:09

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.27.1 19:02:28
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.27.1 19:02:28


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Nord France Innovation Développement
Akronīms: NFID
Juridiskais statuss: Association (loi 1901)
Tīmekļa vietne: http://www.jinnove.com

Nodaļas

Nodaļa: VI – Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.
un precīzāk: Citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Jean-Marie Pruvot
Amats Director

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Anna Ershova
Amats Project manager

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Boulevard du Président Hoover  323
Lille 59000
FRANCIJA
Tālruņa numurs: (+33) 359391080
Faksa numurs: (+33) 320357470
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Nord France Innovation Développement (NFID) is the Innovation Agency of the Nord-Pas de Calais region.

NFID is mandated by the French State and the Regional Council of Nord-Pas de Calais to deploy and follow-up the Regional Innovation Strategy.

NFID is also in charge of managing "J'innove en Nord-Pas de Calais", the regional innovation network.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 26
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Accompagnement de l'écosystème d'acteurs de recherche et d'innovation en matière de financements européens

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Uzņēmumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 0
Organizāciju dalībnieču skaits: 6
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
 • universities (6 Dalībnieki)
 • clusters (21 Dalībnieki)
 • research organisations (5 Dalībnieki)
 • chambers of commerce (5 Dalībnieki)
 • territorial organisations (5 Dalībnieki)
 • others (20 Dalībnieki)
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • FRANCIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
- European Business Network (EBN)
- EURADA
- ERRIN

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 4 800 000
tostarp publiskais finansējums: 4 800 000
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi: 4 800 000
- no valsts finansējuma avotiem: 0
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 0
- ziedojumi: 0
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.