Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Bernardini,Postacchini & Associat

Идентификационен номер в Регистъра: 55865285792-47
Дата на регистрация: 11-5-6 7:04:39

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-4-23 7:53:54
Последната годишна актуализация е извършена на 14-4-23 7:53:54


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Bernardini,Postacchini & Associat
Инициали: BP&A finance consult
Правен статут: Società tra professionisti multidisciplinare
Уебсайт: http://bpeassociati.it

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Pierino Postacchini
Длъжност: Associato

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Pierino Postacchini
Длъжност: Associato

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Bellesi  66
63900 Fermo
ИТАЛИЯ
Телефонен номер: (+39) 0734281411
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Studio pianificazione fiscale europea per le imprese private
Интересите, представяни от организацията, са на:
  • национално равнище
  • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 5
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Fiscalità europea

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Бюджет
  • Данъчно облагане

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 800000  € и < 900000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
  • Daino Shoes srl

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.