Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Unternehmerverband Erotik Gewerbe Deutschland e.V.

Identitātes numurs Reģistrā: 5583538289-69
Reģistrācijas datums: 08.7.8 15:36:22

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.11.7 09:59:14
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.11.7 09:59:14


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Unternehmerverband Erotik Gewerbe Deutschland e.V.
Akronīms: UEGD e.V.
Juridiskais statuss: Berufsverband
Tīmekļa vietne: http://www.uegd.de

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Holger Rettig
Amats Präsident

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Holger Rettig
Amats Präsident

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Mergenthaler Str.  10
Laatzen 30880
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+49) 511 86659840
Faksa numurs: (+49) 511 86659841
Papildu kontaktinformācija: Postadresse:
Unternehmerverband Erotik Gewerbe Deutschland e.V.
- Bundesgeschäftsstelle -
Postfach 72 11 44
30531 Hannover
Allemagne/Germany

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: I n t e r e s s e n b e r e i c h

- Wahrung und Förderung der wirtschaft-
lichen, rechtlichen und politischen
Interessen seiner Mitglieder;

- Kompetenzzentrum in Sachen Recht und
Steuern;

- Schulung und Beratung seiner Unter-
nehmerinnen und Unternehmer;

- Bekämpfung von unlauterem Wettbewerb,
um Chancengleichheit zu gewährleisten;

- Zusammenarbeit mit den des Erotik Ge-
werbes beteiligten Institutionen (Be-
hörden des Bundes, der Länder und Ge-
meinden, Gewerkschaften, Selbsthilfe-
organisationen);

- Weiterentwicklung des Prostitutions-
gesetzes, um Transparenz und Rechts-
sicherheit zu erlangen;

- Änderung, bzw. Überarbeitung von
Bundes- und Ländergesetzen sowie
Verordnungen.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 1
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Sowohl die Prostitution, als auch der Betrieb von Prostitutionsstätten ist in Deutschland seit 2002 legalisiert (Prostitutionsgesetz).
Immer mehr Gesetze werden von der EU erlassen, die in nationales Recht umzuwandeln sind, sowie bei Erlass von nationalen Gesetzen diese auf EU-Konformität geprüft sein müssen.

Ohne ständige Beobachtung der EU-Politik und EU-Gestzgebung ist eine Verbandsarbeit zum Wohle seiner Mitglieder nicht mehr denkbar.

Die Verbesserung und Transparenz der rechtlichen Rahmenbedingungen im Erotikgewerbe ist nicht nur ein nationales Ziel, sondern soll im Dialog mit anderen Nationen der Entkriminalisierung dienen.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšlietu
 • Konkurence
 • Nodokļi
 • Patērētāji
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Uzņēmumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2011 - 12/2011
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. 6 000 €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

Der jährliche Finanzaufwand wurde von 12.000 EUR auf 6.000 EUR halbiert, weil zwar ÜBER das Sexgewerbe geredet wird, aber nicht MIT dem Sexgewerbe!
Die Kosten setzen sich zusammen aus Informationsbeschaffung und Informationsaufbereitung.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.