Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

AIBI aisbl

Id-nummer i registret: 55835028654-55
Registreringsdag: 24/04/2012 11:18:25

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 26/02/2015 10:51:23
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 26/02/2015 10:51:23
Sista dag för nästa uppdatering är den: 26/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

AIBI aisbl

AIBI

International Association of Plant Bakers

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Grand Place, 10
1000 Bruxelles
BELGIEN

(+32) 23611900

    Juridiskt ansvarig

Susanne  Döring

Secretary General

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Susanne  Döring

Secretary General

    Mål och uppdrag

The Association is a non-profit making organisation whose main purpose is to represent, promote and project the interests of plant bakers in Europe and beyond as appropriate. The Association represent the member interests at the institutions of the European Union and other international institutions and organisations. AIBI aisbl examines and monitors existing and proposed legislation and regulations and provides scientific, technical and consumer oriented information about bakery products. As well AIBI aisbl promotes and enhances the positive image of bread to consumers and to the media.

Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

Regulation Food Information to Consumers

Coordinator of FP7 Project FLOURplus (www.flourplus.eu)


 

Nej

Advisory Forum of the Food Chain
EU Working group on Food Losses - Food Waste
EFSA Stakeholder Forum (Observer)

Nej

Nej

Nej

AIBI was active in open consultations of the European Union in the area of internal market affairs

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

75%: 1  

1

0,8

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Folkhälsa
  • Forskning och teknik
  • Inre marknaden
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Livsmedelssäkerhet
  • Näringsliv

    Medlemskap

http://www.aibi.eu/aibi-member-associations/

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € och < 24 999 €

12 000 €

FP7 Project FLOURplus

0 €

FP7 Project FLOURplus

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.