Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

AIBI aisbl

Identifikační číslo v rejstříku: 55835028654-55
Datum registrace: 24/04/2012 11:18:25

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 26/02/2015 10:51:23
Datum poslední roční aktualizace je: 26/02/2015 10:51:23
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 26/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

AIBI aisbl

AIBI

International Association of Plant Bakers

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Grand Place, 10
1000 Bruxelles
BELGIE

(+32) 23611900

    Osoba s právní odpovědností

paní  Susanne  Döring

Secretary General

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Susanne  Döring

Secretary General

    Cíle a úkoly

The Association is a non-profit making organisation whose main purpose is to represent, promote and project the interests of plant bakers in Europe and beyond as appropriate. The Association represent the member interests at the institutions of the European Union and other international institutions and organisations. AIBI aisbl examines and monitors existing and proposed legislation and regulations and provides scientific, technical and consumer oriented information about bakery products. As well AIBI aisbl promotes and enhances the positive image of bread to consumers and to the media.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Regulation Food Information to Consumers

Coordinator of FP7 Project FLOURplus (www.flourplus.eu)


 

Ne

Advisory Forum of the Food Chain
EU Working group on Food Losses - Food Waste
EFSA Stakeholder Forum (Observer)

Ne

Ne

Ne

AIBI was active in open consultations of the European Union in the area of internal market affairs

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 1  

1

0,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Bezpečnost potravin
  • Podnikání
  • Veřejné zdraví
  • Vnitřní trh
  • Výzkum a technologie
  • Zemědělství a rozvoj venkova

    Členství a příslušnost

http://www.aibi.eu/aibi-member-associations/

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € a < 24 999 €

12 000 €

FP7 Project FLOURplus

0 €

FP7 Project FLOURplus

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.