Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

AIBI aisbl

Identifikační číslo v rejstříku: 55835028654-55
Datum registrace: 24.4.12 11:18:25

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 6.4.14 20:28:10
Datum poslední roční aktualizace je 6.4.14 20:28:10


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: AIBI aisbl
Zkratka: AIBI
Právní forma International Association of Plant Bakers
Internetové stránky: http://www.aibi.eu

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Susanne  Döring
Funkce: Secretary General

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Susanne  Döring
Funkce: Secretary General

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Grand Place  10
1000 Bruxelles
BELGIE
Telefon: (+32) 23611900
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The Association is a non-profit making organisation whose main purpose is to represent, promote and project the interests of plant bakers in Europe and beyond as appropriate. The Association represent the member interests at the institutions of the European Union and other international institutions and organisations. AIBI aisbl examines and monitors existing and proposed legislation and regulations and provides scientific, technical and consumer oriented information about bakery products. As well AIBI aisbl promotes and enhances the positive image of bread to consumers and to the media.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


AIBI was active in open consultations of the European Union in the area of internal market and unfair trading systems.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Podnikání
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zemědělství a rozvoj venkova

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.