Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

International Bar Association

Tunnistenumero rekisterissä: 55828722666-53
Rekisteröintipäivä: 26.11.2009 11:10:03

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 30.10.2014 11:07:27
Edellinen vuotuinen päivitys: 30.10.2014 11:07:27


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: International Bar Association
Lyhenne: IBA
Organisaation oikeudellinen muoto: Not-for-profit corporation
Internet-osoite: http://www.ibanet.org

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Mark Ellis
Tehtävä organisaatiossa: Executive Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Anurag Bana
Tehtävä organisaatiossa: Senior Legal Advisor, IBA Legal Projects Team

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: St Bride Street 4th Floor 10
EC4A 4AD London
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44 20) 7842 0090
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The International Bar Association (IBA), established in 1947, is the world’s leading organisation of international legal practitioners, bar associations and law societies.

The IBA influences the development of international law reform and shapes the future of the legal profession throughout the world.

It has a membership of more than 55,000 individual lawyers and 206 bar associations and law societies spanning all continents. It has considerable expertise in providing assistance to the global legal community.

The principal aims and objectives of the IBA are:

* To promote an exchange of information between legal associations worldwide
* To support the independence of the judiciary and the right of lawyers to practise their profession without interference
* Support of human rights for lawyers worldwide through its Human Rights Institute.

The IBA works towards these objectives through three main areas of activity:

* Services for individual lawyer members through its divisions, committees and constituents
* Support for activities of bar associations and in particular, developing bars
* Support of human rights for lawyers worldwide.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Commented on various EU Public Consultations.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Energia
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Viestintä
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 04/2012 - 03/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.