Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Union européenne de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl

Id-nummer i registret: 55820581197-35
Registreringsdag: 20/02/2009 15:14:03

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 19/02/2015 16:48:01
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 19/02/2015 16:48:01
Sista dag för nästa uppdatering är den: 19/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Union européenne de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl

UEAPME

AISBL

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Rue Jacques de Lalaingstraat, 4
1040 Brussels
BELGIEN

(+32) 22307599

    Juridiskt ansvarig

Gunilla Almgren

President

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Peter Faross

Secretary General

    Mål och uppdrag

UEAPME is the employer’s organisation representing the interests of European crafts, trades and SMEs at EU level. As the European SME umbrella organisation, UEAPME incorporates more than 80 member organisations consisting of national cross-sectorial SME federations, European branch federations and other associate members, which support the SME family. Across the whole of Europe, UEAPME represents over 12 million enterprises with nearly 55 million employees.

The main objectives of UEAPME include:

- Monitoring the EU policy and legislative process and keeping its members informed on all matters of European Union policy of relevance to crafts, trades and SMEs
- Representing and promoting the interests, needs and opinions of its member organisations to the EU institutions and other international organisations
- Supporting its members academically, technically and legally on all areas of EU policy
- Supporting the idea of European integration and contributing to European co-operation

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

All policies that can have an influence on SMEs


 

Nej

Nej

- Stakeholder Consultation Group for consumer rules for online and digital purchases;
- Expert Group on Cloud Computing;
- TTIP advisory group

SME-Intergroup

Nej

UEAPME endeavours to ensure that the interests of crafts and SMEs are taken into account in all legislation that has an impact on them. Some of the key legislative areas in which UEAPME is active include:

- Economic and fiscal policy (Lisbon strategy, macroeconomic policy, taxation)
- Education and vocational training (lifelong learning, recognition and transparency of qualifications, EIT)
- Employment and social affairs (European Social Dialogue, labour law, social protection, social inclusion)
- Enterprise policy (access to finance, standardisation, CSR, R&D)
- Environmental policy (sustainable development, chemicals, waste policy, energy policy, climate change)
- Internal market and legal affairs (better regulation, services, consumer protection, IPR, company law, State aid)
- Regional policy and structural funds
- Sectoral policies (construction, healthcare, foodstuffs, retail, tourism, transport)

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 15  

15

15

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Chiara Aprea 20/09/2014 18/09/2015

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utvidgning

    Medlemskap

http://www.ueapme.com/spip.php?rubrique7

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

1 835 975 €

0 €

none

183 077 €

DG Connect

The abovementioned figure represents nearly 100% of our total annual budget and includes all costs directly or indirectly linked with interest representation.
Although entitled, UEAPME did NOT deduct the costs incurred in the framework of the European Social Dialogue in this declaration.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.