Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Union européenne de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl

Numer identyfikacyjny w rejestrze 55820581197-35
Data rejestracji: 09-02-20 15:14:03

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-02-14 16:42:29
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-02-14 16:42:29


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Union européenne de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl
Nazwa skrócona: UEAPME
Status prawny: AISBL
Strona internetowa: http://www.ueapme.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Gunilla Almgren
Pełniona funkcja: President

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Peter Faross
Pełniona funkcja: Secretary General

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rue Jacques de Lalaingstraat  4
1040 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 22307599
Numer faksu: (+32) 22307861
Inne dane kontaktowe: e-mail: office@ueapme.com

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: UEAPME is the employer’s organisation representing the interests of European crafts, trades and SMEs at EU level. As the European SME umbrella organisation, UEAPME incorporates more than 80 member organisations consisting of national cross-sectorial SME federations, European branch federations and other associate members, which support the SME family. Across the whole of Europe, UEAPME represents over 12 million enterprises with nearly 55 million employees.

The main objectives of UEAPME include:

- Monitoring the EU policy and legislative process and keeping its members informed on all matters of European Union policy of relevance to crafts, trades and SMEs
- Representing and promoting the interests, needs and opinions of its member organisations to the EU institutions and other international organisations
- Supporting its members academically, technically and legally on all areas of EU policy
- Supporting the idea of European integration and contributing to European co-operation
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 15
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Liliane VOLOZINSKIS 14-02-22 15-02-14
Helen Anneliese HOFFMANN 14-02-19 15-02-14
Sabine Erkens 14-02-19 15-02-14

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


UEAPME endeavours to ensure that the interests of crafts and SMEs are taken into account in all legislation that has an impact on them. Some of the key legislative areas in which UEAPME is active include:

- Economic and fiscal policy (Lisbon strategy, macroeconomic policy, taxation)
- Education and vocational training (lifelong learning, recognition and transparency of qualifications, EIT)
- Employment and social affairs (European Social Dialogue, labour law, social protection, social inclusion)
- Enterprise policy (access to finance, standardisation, CSR, R&D)
- Environmental policy (sustainable development, chemicals, waste policy, energy policy, climate change)
- Internal market and legal affairs (better regulation, services, consumer protection, IPR, company law, State aid)
- Regional policy and structural funds
- Sectoral policies (construction, healthcare, foodstuffs, retail, tourism, transport)

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • młodzież
 • podatki
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 2 150 000 €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 305 000 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

The abovementioned figure represents nearly 100% of our total annual budget and includes all costs directly or indirectly linked with interest representation.
Although entitled, UEAPME did NOT deduct the costs incurred in the framework of the European Social Dialogue in this declaration.


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.