Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Union européenne de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl

Inschrijvingsnummer in het register 55820581197-35
Inschrijvingsdatum: 20-2-09 15:14:03

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 14-2-14 16:42:29
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 14-2-14 16:42:29


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Union européenne de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl
Acroniem: UEAPME
Rechtsvorm: AISBL
Website: http://www.ueapme.com

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Gunilla Almgren
Functie: President

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Peter Faross
Functie: Secretary General

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Rue Jacques de Lalaingstraat  4
1040 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+32) 22307599
Faxnummer: (+32) 22307861
Overige contactgegevens: e-mail: office@ueapme.com

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: UEAPME is the employer’s organisation representing the interests of European crafts, trades and SMEs at EU level. As the European SME umbrella organisation, UEAPME incorporates more than 80 member organisations consisting of national cross-sectorial SME federations, European branch federations and other associate members, which support the SME family. Across the whole of Europe, UEAPME represents over 12 million enterprises with nearly 55 million employees.

The main objectives of UEAPME include:

- Monitoring the EU policy and legislative process and keeping its members informed on all matters of European Union policy of relevance to crafts, trades and SMEs
- Representing and promoting the interests, needs and opinions of its member organisations to the EU institutions and other international organisations
- Supporting its members academically, technically and legally on all areas of EU policy
- Supporting the idea of European integration and contributing to European co-operation
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 15
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Helen Anneliese HOFFMANN 19-2-14 14-2-15
Liliane VOLOZINSKIS 22-2-14 14-2-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


UEAPME endeavours to ensure that the interests of crafts and SMEs are taken into account in all legislation that has an impact on them. Some of the key legislative areas in which UEAPME is active include:

- Economic and fiscal policy (Lisbon strategy, macroeconomic policy, taxation)
- Education and vocational training (lifelong learning, recognition and transparency of qualifications, EIT)
- Employment and social affairs (European Social Dialogue, labour law, social protection, social inclusion)
- Enterprise policy (access to finance, standardisation, CSR, R&D)
- Environmental policy (sustainable development, chemicals, waste policy, energy policy, climate change)
- Internal market and legal affairs (better regulation, services, consumer protection, IPR, company law, State aid)
- Regional policy and structural funds
- Sectoral policies (construction, healthcare, foodstuffs, retail, tourism, transport)

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Audiovisuele sector en media
 • Begroting
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Regionaal beleid
 • Trans-Europese netwerken
 • Uitbreiding van de EU
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: 2.150.000 €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 305.000 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

The abovementioned figure represents nearly 100% of our total annual budget and includes all costs directly or indirectly linked with interest representation.
Although entitled, UEAPME did NOT deduct the costs incurred in the framework of the European Social Dialogue in this declaration.


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.