Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Union européenne de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl

Identifikavimo numeris Registre: 55820581197-35
Registracijos data: 20/02/2009 15:14:03

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 19/02/2015 16:48:01
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 19/02/2015 16:48:01
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 19/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Union européenne de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl

UEAPME

AISBL

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Rue Jacques de Lalaingstraat, 4
1040 Brussels
BELGIJA

(+32) 22307599

    Teisiškai atsakingas asmuo

Gunilla Almgren

President

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Peter Faross

Secretary General

    Tikslai ir uždaviniai

UEAPME is the employer’s organisation representing the interests of European crafts, trades and SMEs at EU level. As the European SME umbrella organisation, UEAPME incorporates more than 80 member organisations consisting of national cross-sectorial SME federations, European branch federations and other associate members, which support the SME family. Across the whole of Europe, UEAPME represents over 12 million enterprises with nearly 55 million employees.

The main objectives of UEAPME include:

- Monitoring the EU policy and legislative process and keeping its members informed on all matters of European Union policy of relevance to crafts, trades and SMEs
- Representing and promoting the interests, needs and opinions of its member organisations to the EU institutions and other international organisations
- Supporting its members academically, technically and legally on all areas of EU policy
- Supporting the idea of European integration and contributing to European co-operation

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

All policies that can have an influence on SMEs


 

Non

Non

- Stakeholder Consultation Group for consumer rules for online and digital purchases;
- Expert Group on Cloud Computing;
- TTIP advisory group

SME-Intergroup

Non

UEAPME endeavours to ensure that the interests of crafts and SMEs are taken into account in all legislation that has an impact on them. Some of the key legislative areas in which UEAPME is active include:

- Economic and fiscal policy (Lisbon strategy, macroeconomic policy, taxation)
- Education and vocational training (lifelong learning, recognition and transparency of qualifications, EIT)
- Employment and social affairs (European Social Dialogue, labour law, social protection, social inclusion)
- Enterprise policy (access to finance, standardisation, CSR, R&D)
- Environmental policy (sustainable development, chemicals, waste policy, energy policy, climate change)
- Internal market and legal affairs (better regulation, services, consumer protection, IPR, company law, State aid)
- Regional policy and structural funds
- Sectoral policies (construction, healthcare, foodstuffs, retail, tourism, transport)

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 15  

15

15

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Chiara APREA 20/09/2014 18/09/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

http://www.ueapme.com/spip.php?rubrique7

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

1 835 975 €

0 €

none

183 077 €

DG Connect

The abovementioned figure represents nearly 100% of our total annual budget and includes all costs directly or indirectly linked with interest representation.
Although entitled, UEAPME did NOT deduct the costs incurred in the framework of the European Social Dialogue in this declaration.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.