Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Union européenne de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl

Tunnusnumber registris: 55820581197-35
Registreerimise kuupäev: 20/02/2009 15:14:03

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 19/02/2015 16:48:01
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 19/02/2015 16:48:01
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 19/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Union européenne de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl

UEAPME

AISBL

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Rue Jacques de Lalaingstraat, 4
1040 Brussels
BELGIA

(+32) 22307599

    Juriidiliselt vastutav isik

Gunilla Almgren

President

    ELi asjade eest vastutav isik

Peter Faross

Secretary General

    Eesmärgid ja ülesanded

UEAPME is the employer’s organisation representing the interests of European crafts, trades and SMEs at EU level. As the European SME umbrella organisation, UEAPME incorporates more than 80 member organisations consisting of national cross-sectorial SME federations, European branch federations and other associate members, which support the SME family. Across the whole of Europe, UEAPME represents over 12 million enterprises with nearly 55 million employees.

The main objectives of UEAPME include:

- Monitoring the EU policy and legislative process and keeping its members informed on all matters of European Union policy of relevance to crafts, trades and SMEs
- Representing and promoting the interests, needs and opinions of its member organisations to the EU institutions and other international organisations
- Supporting its members academically, technically and legally on all areas of EU policy
- Supporting the idea of European integration and contributing to European co-operation

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

All policies that can have an influence on SMEs


 

Ei

Ei

- Stakeholder Consultation Group for consumer rules for online and digital purchases;
- Expert Group on Cloud Computing;
- TTIP advisory group

SME-Intergroup

Ei

UEAPME endeavours to ensure that the interests of crafts and SMEs are taken into account in all legislation that has an impact on them. Some of the key legislative areas in which UEAPME is active include:

- Economic and fiscal policy (Lisbon strategy, macroeconomic policy, taxation)
- Education and vocational training (lifelong learning, recognition and transparency of qualifications, EIT)
- Employment and social affairs (European Social Dialogue, labour law, social protection, social inclusion)
- Enterprise policy (access to finance, standardisation, CSR, R&D)
- Environmental policy (sustainable development, chemicals, waste policy, energy policy, climate change)
- Internal market and legal affairs (better regulation, services, consumer protection, IPR, company law, State aid)
- Regional policy and structural funds
- Sectoral policies (construction, healthcare, foodstuffs, retail, tourism, transport)

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 15  

15

15

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Chiara Aprea 20/09/2014 18/09/2015

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

http://www.ueapme.com/spip.php?rubrique7

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

1 835 975 €

0 €

none

183 077 €

DG Connect

The abovementioned figure represents nearly 100% of our total annual budget and includes all costs directly or indirectly linked with interest representation.
Although entitled, UEAPME did NOT deduct the costs incurred in the framework of the European Social Dialogue in this declaration.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.