Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Union européenne de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl

Identifikační číslo v rejstříku: 55820581197-35
Datum registrace: 20/02/2009 15:14:03

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 19/02/2015 16:48:01
Datum poslední roční aktualizace je: 19/02/2015 16:48:01
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 19/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Union européenne de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl

UEAPME

AISBL

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Rue Jacques de Lalaingstraat, 4
1040 Brussels
BELGIE

(+32) 22307599

    Osoba s právní odpovědností

paní  Gunilla Almgren

President

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Peter Faross

Secretary General

    Cíle a úkoly

UEAPME is the employer’s organisation representing the interests of European crafts, trades and SMEs at EU level. As the European SME umbrella organisation, UEAPME incorporates more than 80 member organisations consisting of national cross-sectorial SME federations, European branch federations and other associate members, which support the SME family. Across the whole of Europe, UEAPME represents over 12 million enterprises with nearly 55 million employees.

The main objectives of UEAPME include:

- Monitoring the EU policy and legislative process and keeping its members informed on all matters of European Union policy of relevance to crafts, trades and SMEs
- Representing and promoting the interests, needs and opinions of its member organisations to the EU institutions and other international organisations
- Supporting its members academically, technically and legally on all areas of EU policy
- Supporting the idea of European integration and contributing to European co-operation

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

All policies that can have an influence on SMEs


 

Ne

Ne

- Stakeholder Consultation Group for consumer rules for online and digital purchases;
- Expert Group on Cloud Computing;
- TTIP advisory group

SME-Intergroup

Ne

UEAPME endeavours to ensure that the interests of crafts and SMEs are taken into account in all legislation that has an impact on them. Some of the key legislative areas in which UEAPME is active include:

- Economic and fiscal policy (Lisbon strategy, macroeconomic policy, taxation)
- Education and vocational training (lifelong learning, recognition and transparency of qualifications, EIT)
- Employment and social affairs (European Social Dialogue, labour law, social protection, social inclusion)
- Enterprise policy (access to finance, standardisation, CSR, R&D)
- Environmental policy (sustainable development, chemicals, waste policy, energy policy, climate change)
- Internal market and legal affairs (better regulation, services, consumer protection, IPR, company law, State aid)
- Regional policy and structural funds
- Sectoral policies (construction, healthcare, foodstuffs, retail, tourism, transport)

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 15  

15

15

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Chiara Aprea 20/09/2014 18/09/2015

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

http://www.ueapme.com/spip.php?rubrique7

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

1 835 975 €

0 €

none

183 077 €

DG Connect

The abovementioned figure represents nearly 100% of our total annual budget and includes all costs directly or indirectly linked with interest representation.
Although entitled, UEAPME did NOT deduct the costs incurred in the framework of the European Social Dialogue in this declaration.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.