Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Union européenne de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl

Идентификационен номер в Регистъра: 55820581197-35
Дата на регистрация: 20/02/2009 15:14:03

Информацията за този субект е била последно изменена на: 19/02/2015 16:48:01
Последната годишна актуализация е извършена на: 19/02/2015 16:48:01
Следваща актуализация най-късно до: 19/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Union européenne de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl

UEAPME

AISBL

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

Rue Jacques de Lalaingstraat, 4
1040 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32)22307599

    Правно отговорно лице

Госпожа  Gunilla Almgren

President

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Peter Faross

Secretary General

    Цели и задачи

UEAPME is the employer’s organisation representing the interests of European crafts, trades and SMEs at EU level. As the European SME umbrella organisation, UEAPME incorporates more than 80 member organisations consisting of national cross-sectorial SME federations, European branch federations and other associate members, which support the SME family. Across the whole of Europe, UEAPME represents over 12 million enterprises with nearly 55 million employees.

The main objectives of UEAPME include:

- Monitoring the EU policy and legislative process and keeping its members informed on all matters of European Union policy of relevance to crafts, trades and SMEs
- Representing and promoting the interests, needs and opinions of its member organisations to the EU institutions and other international organisations
- Supporting its members academically, technically and legally on all areas of EU policy
- Supporting the idea of European integration and contributing to European co-operation

европейско равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

All policies that can have an influence on SMEs


 

Не

Не

- Stakeholder Consultation Group for consumer rules for online and digital purchases;
- Expert Group on Cloud Computing;
- TTIP advisory group

SME-Intergroup

Не

UEAPME endeavours to ensure that the interests of crafts and SMEs are taken into account in all legislation that has an impact on them. Some of the key legislative areas in which UEAPME is active include:

- Economic and fiscal policy (Lisbon strategy, macroeconomic policy, taxation)
- Education and vocational training (lifelong learning, recognition and transparency of qualifications, EIT)
- Employment and social affairs (European Social Dialogue, labour law, social protection, social inclusion)
- Enterprise policy (access to finance, standardisation, CSR, R&D)
- Environmental policy (sustainable development, chemicals, waste policy, energy policy, climate change)
- Internal market and legal affairs (better regulation, services, consumer protection, IPR, company law, State aid)
- Regional policy and structural funds
- Sectoral policies (construction, healthcare, foodstuffs, retail, tourism, transport)

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 15  

15

15

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Chiara APREA 12/09/2015 10/09/2016
Arnold DE BOER 27/01/2016 25/01/2017
Luc HENDRICKX 21/01/2016 20/01/2017
Liliane VOLOZINSKIS 11/09/2015 09/09/2016

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Митници
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

    Членство

http://www.ueapme.com/spip.php?rubrique7

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

1 835 975 €

0 €

none

183 077 €

DG Connect

The abovementioned figure represents nearly 100% of our total annual budget and includes all costs directly or indirectly linked with interest representation.
Although entitled, UEAPME did NOT deduct the costs incurred in the framework of the European Social Dialogue in this declaration.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.