Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt der Evangelischen Kirche in Deutschland

Identifikačné číslo v Registri: 55762815678-37
Dátum registrácie: 18/04/2011 10:36:52

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 19/03/2015 12:41:10
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 19/03/2015 12:41:10
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 19/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt der Evangelischen Kirche in Deutschland

KDA-EKD

kirchliche Einrichtung

    Oddiel registrácie

V - Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá

Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá

    Kontaktné údaje

Arnswaldtstr., 6
30159 Hannover
NEMECKO

(+49) 05114738770

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Michael Klatt

Bundesvorsitzender

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Klaus-Peter Spohn-Logé

BFA Europa KDA-Bundesvorstand

    Ciele a poslanie

We, the Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA), are a working group of local organizations in the Lutheran Protestant Church of Germany. We interrelate social, economic to social-ethical questions and develop and assist approaches, point of views, projects, which shall make a contribution to a fairer, human and sustainable functioning and subsistence strategy. By reason that the Lutheran Protestant Church of Germany feels obligated to the Christian idea of man the KDA act as a substitute for the church and gets involved with working world and society.
The KDA has the mission to accompany and supporting people in the working world in their Christian existence and their responsible cooperation in business, economy and society.

  • európskej
  • celoštátnej
  • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

derzeit keine


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Aspects of working world and society on the base of Christian idea and Christian Social Ethics.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

0

KDA Baden(0),
kda Bayern(0),
KDA Bremen(0),
KDA Hannover(0),
Zentrum Gesellschaftliche Verantw. der Ev. Kirche in Hessen und Nassau(0),
KDA Kurhessen-Waldeck(0),
Föderation der Ev. Kirchen in Mitteldeutschland(0),
KDA Nordelbien(0),
KDA Oldenburg(0),
KDA Pflaz(0),
KDA Rheinland(0),
KDA Sachsen(0),
KDA Thüringen(0),
KDA Westfalen(0),
KDA Württemberg(0)

  • NEMECKO

We are a member of: "Evangelischer Verband Kirche, Wirtschaft, Arbeitswelt"

    Finančné údaje

01/2011  -  12/2011

< 9 999 €

190 000 €

 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

0 €

0 €

190 000 €

0 €

30 000 €

160 000 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.