Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt der Evangelischen Kirche in Deutschland

Identifikačné číslo v Registri: 55762815678-37
Dátum registrácie: 18.4.2011 10:36:52

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 8.4.2014 12:42:51
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 8.4.2014 12:42:51


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt der Evangelischen Kirche in Deutschland
Skratka: KDA-EKD
Právna forma: kirchliche Einrichtung
Internetová stránka: http://www.kwa-ekd.de/

Oddiely

Oddiel: V – Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá
Podrobnejšie informácie: Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Peter Janowski
Funkcia: Bundesvorsitzender

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Klaus-Peter Spohn-Logé
Funkcia: BFA Europa KDA-Bundesvorstand

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Arnswaldtstr.  6
30159 Hannover
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 05114738770
Fax: (+49) 051147387718
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: We, the Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA), are a working group of local organizations in the Lutheran Protestant Church of Germany. We interrelate social, economic to social-ethical questions and develop and assist approaches, point of views, projects, which shall make a contribution to a fairer, human and sustainable functioning and subsistence strategy. By reason that the Lutheran Protestant Church of Germany feels obligated to the Christian idea of man the KDA act as a substitute for the church and gets involved with working world and society.
The KDA has the mission to accompany and supporting people in the working world in their Christian existence and their responsible cooperation in business, economy and society.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Aspects of working world and society on the base of Christian idea and Christian Social Ethics.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 0
Počet členských organizácií: 15
Členské organizácie (Počet členov) :
 • KDA Baden (0 Členovia)
 • kda Bayern (0 Členovia)
 • KDA Bremen (0 Členovia)
 • KDA Hannover (0 Členovia)
 • Zentrum Gesellschaftliche Verantw. der Ev. Kirche in Hessen und Nassau (0 Členovia)
 • KDA Kurhessen-Waldeck (0 Členovia)
 • Föderation der Ev. Kirchen in Mitteldeutschland (0 Členovia)
 • KDA Nordelbien (0 Členovia)
 • KDA Oldenburg (0 Členovia)
 • KDA Pflaz (0 Členovia)
 • KDA Rheinland (0 Členovia)
 • KDA Sachsen (0 Členovia)
 • KDA Thüringen (0 Členovia)
 • KDA Westfalen (0 Členovia)
 • KDA Württemberg (0 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • NEMECKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
We are a member of: "Evangelischer Verband Kirche, Wirtschaft, Arbeitswelt"

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Celkový rozpočet: 190 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 0
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 0
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 0
z iných zdrojov: 190 000
- dary: 0
- členské: 30 000
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) : 160 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.