Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt der Evangelischen Kirche in Deutschland

Numărul de identificare din Registru: 55762815678-37
Data înscrierii: 18.04.2011 10:36:52

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 08.04.2014 12:42:51
Data ultimei actualizări anuale: 08.04.2014 12:42:51


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt der Evangelischen Kirche in Deutschland
Acronim: KDA-EKD
Statut juridic: kirchliche Einrichtung
Site internet: http://www.kwa-ekd.de/

Categorii

Categorie: V – Organizaţii care reprezintă biserici şi comunităţi religioase
şi mai precis: V – Organizaţii care reprezintă biserici şi comunităţi religioase

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Peter Janowski
Funcţie: Bundesvorsitzender

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Klaus-Peter Spohn-Logé
Funcţie: BFA Europa KDA-Bundesvorstand

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Arnswaldtstr.  6
30159 Hannover
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 05114738770
Număr de fax: (+49) 051147387718
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: We, the Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA), are a working group of local organizations in the Lutheran Protestant Church of Germany. We interrelate social, economic to social-ethical questions and develop and assist approaches, point of views, projects, which shall make a contribution to a fairer, human and sustainable functioning and subsistence strategy. By reason that the Lutheran Protestant Church of Germany feels obligated to the Christian idea of man the KDA act as a substitute for the church and gets involved with working world and society.
The KDA has the mission to accompany and supporting people in the working world in their Christian existence and their responsible cooperation in business, economy and society.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 5
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Aspects of working world and society on the base of Christian idea and Christian Social Ethics.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 0
Numărul organizaţiilor membre: 15
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
 • KDA Baden (0 Membri)
 • kda Bayern (0 Membri)
 • KDA Bremen (0 Membri)
 • KDA Hannover (0 Membri)
 • Zentrum Gesellschaftliche Verantw. der Ev. Kirche in Hessen und Nassau (0 Membri)
 • KDA Kurhessen-Waldeck (0 Membri)
 • Föderation der Ev. Kirchen in Mitteldeutschland (0 Membri)
 • KDA Nordelbien (0 Membri)
 • KDA Oldenburg (0 Membri)
 • KDA Pflaz (0 Membri)
 • KDA Rheinland (0 Membri)
 • KDA Sachsen (0 Membri)
 • KDA Thüringen (0 Membri)
 • KDA Westfalen (0 Membri)
 • KDA Württemberg (0 Membri)
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • GERMANIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
We are a member of: "Evangelischer Verband Kirche, Wirtschaft, Arbeitswelt"

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2011 - 12/2011
Buget total: 190.000
din care finanţare publică: 0
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale: 0
- din surse locale/regionale: 0
din alte surse: 190.000
- donaţii: 0
- cotizaţii ale membrilor: 30.000
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) : 160.000
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.