Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt der Evangelischen Kirche in Deutschland

Tunnistenumero rekisterissä: 55762815678-37
Rekisteröintipäivä: 18.4.2011 10:36:52

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 8.4.2014 12:42:51
Edellinen vuotuinen päivitys: 8.4.2014 12:42:51


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt der Evangelischen Kirche in Deutschland
Lyhenne: KDA-EKD
Organisaation oikeudellinen muoto: kirchliche Einrichtung
Internet-osoite: http://www.kwa-ekd.de/

Ryhmät

Ryhmä: V – Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot
tarkemmin: Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Peter Janowski
Tehtävä organisaatiossa: Bundesvorsitzender

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Klaus-Peter Spohn-Logé
Tehtävä organisaatiossa: BFA Europa KDA-Bundesvorstand

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Arnswaldtstr.  6
30159 Hannover
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 05114738770
Faksinumero: (+49) 051147387718
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: We, the Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA), are a working group of local organizations in the Lutheran Protestant Church of Germany. We interrelate social, economic to social-ethical questions and develop and assist approaches, point of views, projects, which shall make a contribution to a fairer, human and sustainable functioning and subsistence strategy. By reason that the Lutheran Protestant Church of Germany feels obligated to the Christian idea of man the KDA act as a substitute for the church and gets involved with working world and society.
The KDA has the mission to accompany and supporting people in the working world in their Christian existence and their responsible cooperation in business, economy and society.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Aspects of working world and society on the base of Christian idea and Christian Social Ethics.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 15
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • KDA Baden (0 edunvalvojaa)
 • kda Bayern (0 edunvalvojaa)
 • KDA Bremen (0 edunvalvojaa)
 • KDA Hannover (0 edunvalvojaa)
 • Zentrum Gesellschaftliche Verantw. der Ev. Kirche in Hessen und Nassau (0 edunvalvojaa)
 • KDA Kurhessen-Waldeck (0 edunvalvojaa)
 • Föderation der Ev. Kirchen in Mitteldeutschland (0 edunvalvojaa)
 • KDA Nordelbien (0 edunvalvojaa)
 • KDA Oldenburg (0 edunvalvojaa)
 • KDA Pflaz (0 edunvalvojaa)
 • KDA Rheinland (0 edunvalvojaa)
 • KDA Sachsen (0 edunvalvojaa)
 • KDA Thüringen (0 edunvalvojaa)
 • KDA Westfalen (0 edunvalvojaa)
 • KDA Württemberg (0 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • SAKSA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
We are a member of: "Evangelischer Verband Kirche, Wirtschaft, Arbeitswelt"

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 12/2011
Kokonaisbudjetti: 190 000
josta julkista rahoitusta: 0
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
muista rahoituslähteistä: 190 000
- lahjoitukset ja avustukset: 0
- jäsenmaksut: 30 000
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) : 160 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.