Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

National Foreign Trade Council

Tunnusnumber registris: 55646758857-47
Registreerimise kuupäev: 29.05.12 20:11:27

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 30.05.14 12:55:09
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30.05.14 12:55:09


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: National Foreign Trade Council
Akronüüm: NFTC
Õiguslik vorm: trade association
Veebisait: http://www.nftc.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: William Reinsch
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Catherine Schultz
Ametikoht: Vice President for Tax Policy

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 1625 K St., N.W. Suite 200
20006 Washington, D.C.
AMEERIKA ÜHENDRIIGID
Telefoninumber: (+202) 8870278
Faks: (+202) 4528160
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: National Foreign Trade Council


The NFTC, founded in 1914, is the oldest U.S. business association dedicated to international tax, trade, and human resource matters. The NFTC’s approximately 250 members, representing the largest U.S. companies, are active advocates of free trade and a rules-based economy. The NFTC’s emphasis is to encourage policies that will expand U.S. exports and enhance the competitiveness of U.S. companies by eliminating major tax inequities in the treatment of U.S. companies operating abroad.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Addressing double taxation and the Action Plan Initiatives on Parent Subsidiary Directive; Initiative on Double Non-Taxation

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Eelarve
  • Maksustamine

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2012 - 04/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

We have no resources invested in our comments and contribute no resources to EU institutions.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.