Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

National Foreign Trade Council

Tunnusnumber registris: 55646758857-47
Registreerimise kuupäev: 29/05/2012 20:11:27

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 05/02/2015 17:39:47
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 05/02/2015 17:39:47
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 05/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

National Foreign Trade Council

NFTC

trade association

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

1625 K St., N.W.
Suite 200
20006 Washington, D.C.
AMEERIKA ÜHENDRIIGID

(+202) 8870278

    Juriidiliselt vastutav isik

William Reinsch

President

    ELi asjade eest vastutav isik

Catherine Schultz

Vice President for Tax Policy

    Eesmärgid ja ülesanded

National Foreign Trade Council


The NFTC, founded in 1914, is the oldest U.S. business association dedicated to international tax, trade, and human resource matters. The NFTC’s approximately 250 members, representing the largest U.S. companies, are active advocates of free trade and a rules-based economy. The NFTC’s emphasis is to encourage policies that will expand U.S. exports and enhance the competitiveness of U.S. companies by eliminating major tax inequities in the treatment of U.S. companies operating abroad.
Furthering the NFTC mission as the pre-eminent business
association dedicated solely to international trade and investment issues. Our mission is
to advance global commerce through:

1 Advocating public policies that foster an open international trade and investment
regime;

2 Mobilizing and disseminating expertise and information on key issues, such as:
the world trading system, taxation, trade finance, economic sanctions and
international human resources.

3 Influencing public debate through interaction with policy makers and opinion
leaders and by convening government/private sector discussions of important
issues.

  • ülemaailmsed
  • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

State-aid cases, financial transaction tax, country-by-country reporting, CCCTB, Parent Subsidiary directive, TTIP, WTO and trade-related cases


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Addressing double taxation and the Action Plan Initiatives on Parent Subsidiary Directive; Initiative on Double Non-Taxation.

The NFTC's main EU-related activity is our work on the Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP. NFTC is a member of the Business Coalition for Transatlantic Trade, the group of American companies formed to support TTIP and which will work to encourage the US Congress to support it once it is completed.
The NFTC also maintains an active presence in Geneva working with the WTO on a variety of issues, mostly notably digital trade, free flow of information, intellectual property protection, and tariff reduction on environmental goods and services.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 3

3

0,8

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Eelarve
  • Kaubandus
  • Kliimaküsimused
  • Konkurents
  • Majandus- ja rahaküsimused
  • Maksustamine

    Liikmed ja liikmesus

As noted, we are members of the Business Coalition for Transatlantic Trade (BCTT).

    Finantsandmed

04/2013  -  04/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

We have no resources invested in our comments and contribute no resources to EU institutions.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.