Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

National Foreign Trade Council

Identifikační číslo v rejstříku: 55646758857-47
Datum registrace: 29/05/2012 20:11:27

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 05/02/2015 17:39:47
Datum poslední roční aktualizace je: 05/02/2015 17:39:47
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 05/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

National Foreign Trade Council

NFTC

trade association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

1625 K St., N.W.
Suite 200
20006 Washington, D.C.
SPOJENÉ STÁTY

(+202) 8870278

    Osoba s právní odpovědností

pan  William Reinsch

President

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Catherine Schultz

Vice President for Tax Policy

    Cíle a úkoly

National Foreign Trade Council


The NFTC, founded in 1914, is the oldest U.S. business association dedicated to international tax, trade, and human resource matters. The NFTC’s approximately 250 members, representing the largest U.S. companies, are active advocates of free trade and a rules-based economy. The NFTC’s emphasis is to encourage policies that will expand U.S. exports and enhance the competitiveness of U.S. companies by eliminating major tax inequities in the treatment of U.S. companies operating abroad.
Furthering the NFTC mission as the pre-eminent business
association dedicated solely to international trade and investment issues. Our mission is
to advance global commerce through:

1 Advocating public policies that foster an open international trade and investment
regime;

2 Mobilizing and disseminating expertise and information on key issues, such as:
the world trading system, taxation, trade finance, economic sanctions and
international human resources.

3 Influencing public debate through interaction with policy makers and opinion
leaders and by convening government/private sector discussions of important
issues.

  • celosvětové
  • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

State-aid cases, financial transaction tax, country-by-country reporting, CCCTB, Parent Subsidiary directive, TTIP, WTO and trade-related cases


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Addressing double taxation and the Action Plan Initiatives on Parent Subsidiary Directive; Initiative on Double Non-Taxation.

The NFTC's main EU-related activity is our work on the Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP. NFTC is a member of the Business Coalition for Transatlantic Trade, the group of American companies formed to support TTIP and which will work to encourage the US Congress to support it once it is completed.
The NFTC also maintains an active presence in Geneva working with the WTO on a variety of issues, mostly notably digital trade, free flow of information, intellectual property protection, and tariff reduction on environmental goods and services.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 3

3

0,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Daně
  • Hospodářská soutěž
  • Hospodářské a finanční věci
  • Obchod
  • Rozpočet

    Členství a příslušnost

As noted, we are members of the Business Coalition for Transatlantic Trade (BCTT).

    Finanční údaje

04/2013  -  04/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

We have no resources invested in our comments and contribute no resources to EU institutions.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.