Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

IETM international network for contemporary performing arts

Identifikačné číslo v Registri: 55642894775-05
Dátum registrácie: 14.12.2010 15:42:20

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 16.12.2013 9:56:25
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16.12.2013 9:56:25


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: IETM international network for contemporary performing arts
Skratka: IETM
Právna forma: non-profit association
Internetová stránka: http://ietm.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Nan Van Houte
Funkcia: Secretary General

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Nan Van Houte
Funkcia: Secretary General

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Square Sainctelette  19
1000 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+322) 2010915
Fax: (+322) 2030226
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: IETM is an international network for contemporary performing arts: a large, respected international network of professional organisations with a 33 year track record of dynamic and effective facilitation of collaboration in contemporary performing arts.

It is a membership organisation, which exists to stimulate the quality, development and contexts of contemporary performing arts in a global environment, by initiating and facilitating professional networking and communication, the dynamic exchange of information, know-how-transfer and presentations of examples of good practice.

IETM is also…
… a forward-looking, visionary and flexible organisation which is (yet again) evolving in order to anticipate new tendencies in its sector and in society.
…a hub of international activity exchanges, collaboration and knowledge-transfer, responding to the needs and interests of its members and the wider public.
…a privileged vector (meeting point) for an array of very diverse organisations who share some common interests.
…a broker and partner which always works in collaboration with other organisations, national/international/European public institutions and foundations.
…a federator whose neutrality and truly international and multilateral nature provide unique possibilities to bring other actors together.

IETM is the network for professional organisations involved in the contemporary performing arts in Europe and beyond. This is broadly defined as including contemporary theatre, dance, music, visual arts, installation and performance, writing, architecture, film and video, new technology and emerging art and media forms.

IETM consists of over 500 subscribing professional performing arts organisations from 50 countries. They are engaged in innovative, contemporary performance work and are committed to cross-border artistic exchange and collaboration as well as to improving the conditions and scope of the sector.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje: IETM has one employee engaged partly in EU advocacy. However, other activities can touch on that issue: some of the time of the Meetings coordinator (in the organisation of meetings where EU policy can be discussed), some of the time of the Communication Officer (in diffusing information on latest developments in EU policies) etc.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


IETM advocates for an EU based on humanist values and human and cultural rights, with regard to arts and cultural organisations in general and contemporary performing arts in particular. Our membership includes a majority of non-profit organisations but also a limited number of SME for-profits and public institutions at local, regional, national and supranational levels. We use our expertise to support developments in several EU policy areas, the EU culture and education programmes of course, but also cultural or cultural exchange elements of international affairs, development, justice and home affairs, employment and social policy, enterprise, media, environment, science, research, ....any policies or programmes which may touch on arts and culture.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Kultúra
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vonkajšie vzťahy
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 29
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • DÁNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

 • ARMÉNSKO
 • AUSTRÁLIA
 • BIELORUSKO
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • BRAZÍLIA
 • BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO
 • ČIERNA HORA
 • GRUZÍNSKO
 • ISLAND
 • JAPONSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • JUŽNÁ KÓREA
 • KAMBODŽA
 • KANADA
 • KAZACHSTAN
 • KONGO
 • KONGO, DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA
 • NÓRSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • SENEGAL
 • SPOJENÉ ŠTÁTY
 • SRBSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • TURECKO
 • UKRAJINA
 • UZBEKISTAN
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Culture Action Europe
Access to Culture Platform

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 515 878
z toho financovanie z verejných zdrojov: 179 230
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty: 120 000
- zo štátnych zdrojov: 34 230
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 25 000
z iných zdrojov: 336 648
- dary: 0
- členské: 220 190
recuperations, financial income : 38 407
recuperation preparation of conferences : 40 000
registration fees conferences : 38 051
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.