Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

IETM international network for contemporary performing arts

Inschrijvingsnummer in het register 55642894775-05
Inschrijvingsdatum: 14-12-10 15:42:20

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 17-11-14 10:28:48
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 17-11-14 10:28:48


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: IETM international network for contemporary performing arts
Acroniem: IETM
Rechtsvorm: international non-profit association
Website: http://ietm.org

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Nan Van Houte
Functie: Secretary General

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Nan Van Houte
Functie: Secretary General

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Square Sainctelette  19
1000 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+322) 2010915
Faxnummer: (+322) 2030226
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: IETM is an international network for contemporary performing arts: a large, respected international network of professional organisations with a 33 year track record of dynamic and effective facilitation of collaboration in contemporary performing arts.

It is a membership organisation, which exists to stimulate the quality, development and contexts of contemporary performing arts in a global environment, by initiating and facilitating professional networking and communication, the dynamic exchange of information, know-how-transfer and presentations of examples of good practice.

IETM is also…
… a forward-looking, visionary and flexible organisation which is (yet again) evolving in order to anticipate new tendencies in its sector and in society.
…a hub of international activity exchanges, collaboration and knowledge-transfer, responding to the needs and interests of its members and the wider public.
…a privileged vector (meeting point) for an array of very diverse organisations who share some common interests.
…a broker and partner which always works in collaboration with other organisations, national/international/European public institutions and foundations.
…a federator whose neutrality and truly international and multilateral nature provide unique possibilities to bring other actors together.

IETM is the network for professional organisations involved in the contemporary performing arts in Europe and beyond. This is broadly defined as including contemporary theatre, dance, music, visual arts, installation and performance, writing, architecture, film and video, new technology and emerging art and media forms.

IETM consists of over 500 subscribing professional performing arts organisations from 50 countries. They are engaged in innovative, contemporary performance work and are committed to cross-border artistic exchange and collaboration as well as to improving the conditions and scope of the sector.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie: IETM has one employee engaged partly in EU advocacy. However, other activities can touch on that issue: some of the time of the Meetings coordinator (in the organisation of meetings where EU policy can be discussed), some of the time of the Communication Officer (in diffusing information on latest developments in EU policies) etc.

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


IETM advocates for an EU based on humanist values and human and cultural rights, with regard to arts and cultural organisations in general and contemporary performing arts in particular. Our membership includes a majority of non-profit organisations but also a limited number of SME for-profits and public institutions at local, regional, national and supranational levels. We use our expertise to support developments in several EU policy areas, the EU culture and education programmes of course, but also cultural or cultural exchange elements of international affairs, development, justice and home affairs, employment and social policy, enterprise, media, environment, science, research, ....any policies or programmes which may touch on arts and culture.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Begroting
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Cultuur
 • Justitie en grondrechten
 • Onderwijs
 • Uitbreiding van de EU
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 29
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • BULGARIJE
 • DENEMARKEN
 • DUITSLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIJK
 • GRIEKENLAND
 • HONGARIJE
 • IERLAND
 • ITALIË
 • KROATIË
 • LITOUWEN
 • MALTA
 • NEDERLAND
 • OOSTENRIJK
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • ROEMENIË
 • SLOVENIË
 • SLOWAKIJE
 • SPANJE
 • TSJECHIË
 • VERENIGD KONINKRIJK
 • ZWEDEN

 • ARMENIË
 • AUSTRALIË
 • BELARUS
 • BOSNIË EN HERZEGOVINA
 • BRAZILIË
 • CAMBODJA
 • CANADA
 • GEORGIË
 • IJSLAND
 • JAPAN
 • KAZACHSTAN
 • MACEDONIË, VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK
 • MONTENEGRO
 • NOORWEGEN
 • OEKRAÏNE
 • OEZBEKISTAN
 • RUSLAND
 • SERVIË
 • VERENIGDE STATEN
 • ZUID-KOREA
 • ZWITSERLAND
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Culture Action Europe
Access to Culture Platform

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 461.667
waarvan gefinancierd door de overheid: 140.555
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies: 119.205
- nationale overheid: 1.350
- subnationale overheden: 20.000
waarvan uit andere bronnen: 321.112
- giften: 0
- contributies van de leden: 207.239
recuperations, financial income : 42.743
recuperation preparation of conferences : 25.000
registration fees conferences : 46.130
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.