Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Bundesverband der Zigarrenindustrie

Identifikačné číslo v Registri: 55551597307-48
Dátum registrácie: 30.11.2011 15:38:15

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 3.11.2014 8:06:31
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 3.11.2014 8:06:31


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Bundesverband der Zigarrenindustrie
Skratka: BdZ
Právna forma: Verein
Internetová stránka: http://www.zigarren-verband.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Bodo Mehrlein
Funkcia: Geschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Bodo Mehrlein
Funkcia: Geschäftsführer

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Gotenstrasse  27
53175 Bonn
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 228 364026
Fax: (+49) 228 361659
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Interessensvertretung der Mitglieder
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Bodo MEHRLEIN 6.11.2014 4.11.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Tabakproduktrichtlinie

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2013 - 03/2014
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 10 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.