Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Church and Society Commission of CEC

Inschrijvingsnummer in het register 55481528937-66
Inschrijvingsdatum: 8-6-12 14:07:24

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 5-6-14 14:48:02
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 5-6-14 14:38:27


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Church and Society Commission of CEC
Acroniem: CSC of CEC
Rechtsvorm: International Non-Profit Organisation
Website: http://csc.ceceurope.org

Categorie

Categorie V - Organisaties die kerken of religieuze gemeenschappen vertegenwoordigen
Meer specifiek: Organisaties die kerken of religieuze gemeenschappen vertegenwoordigen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Serge Fornerod
Functie: Moderator of the Church and Society Commission

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Frank-Dieter Fischbach
Functie: Interim Staff Coordinator

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Rue Joseph II  174
1000 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+32) 22301732
Faxnummer: (+32) 22311413
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The Church and Society Commission is one of the commissions of the Conference of European Churches (CEC). The CSC links CEC’s 125 Member Churches from all over Europe and its 40 Associated Organisations with the European Union’s institutions, the Council of Europe, the OSCE, NATO and the UN (on European matters). It engages its Member Churches and Associated Organisations in studies and projects relevant to church and society and thus supports and strengthens the common witness of European churches vis-à-vis the European institutions and in the respective European societies.

The CSC was established in 1999 as a result of an integration process between CEC and the European Ecumenical Commission for Church and Society (EECCS), both of which had a long-standing record of working in the field of church and society.

CEC was founded in 1959 as a bridge-building organisation between the churches in Eastern and Western Europe.
1984 can be regarded as the founding date for EECCS, which was established as a representation of churches vis-à-vis the European institutions.

Following this integration process, the CSC received a special status within CEC. Its work programme as well as its working mechanisms and methods are determined by a 24-person Commission in agreement with CEC’s Central Committee.
The Commission Plenary meets once a year and elects the CSC Executive Committee. In consultation with the General Secretary of CEC, it can make public statements on issues within its remit. The CSC has secretariats in Brussels and Strasbourg and maintains strong links with the CEC headquarters in Geneva. The Directorate of the CSC is based in Brussels.

Mandate and Methods

Our mandate

• Study and examination of Church and Society questions in a socio-ethical perspective such as EECCS and CEC have undertaken up to now (for example: peace, justice and the integrity of creation, reconciliation, churches and governments);

• Monitor the European institutions: European Union, Council of Europe, Organisation for Security and Co-operation in Europe, in relation to themes such as the European integration process, democratisation, establishment of the rule of law, human rights and minority questions, European security, economic and social questions, the environment;

• Deal with the specific responsibility of the churches in the Member States of the European Union for the internal policies of the EU.

How we work

• The Church and Society Commission (CSC) monitors developments in the European institutions and makes inputs to the institutions on behalf of its Member Churches.

• CSC acts through its working groups which study church and society issues and engage Member Churches in consultations and projects on specific topics.

• CSC closely cooperates with other church-related organisations and NGOs such as CCME, Eurodiaconia, APRODEV and COMECE.

• CSC bases its actions on its work programme through flexible and ad-hoc working mechanisms and methods. More information on http://csc.ceceurope.org.

• In the implementation of its agenda, regular communication between CSC and its Member Churches and the institutions is of crucial importance.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 5
Aanvullende informatie: persons accredited for access to European Parliament Premises :

Elizabeta Kitanovic
Frank-Dieter Fischbach
Peter Pavlovic
Richard Fischer
Robert Innes

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Peter Pavlovic 1-5-14 28-4-15
Elizabeta Kitanovic 1-5-14 28-4-15
Robert Innes 6-5-14 30-4-15
Frank-Dieter Fischbach 1-5-14 28-4-15
Richard Fischer 2-4-14 31-3-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


European Integration
Social Policy
Human Rights

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Audiovisuele sector en media
 • Begroting
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Communicatie
 • Concurrentie
 • Cultuur
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Humanitaire hulp
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Trans-Europese netwerken
 • Uitbreiding van de EU
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 0
Aantal aangesloten organisaties: 25
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
 • Church of Scotland (0 Ingeschrevenen)
 • Methodist Church in Ireland / Irish Council of Churches (0 Ingeschrevenen)
 • Evangelical-Lutheran Church in Slovakia (0 Ingeschrevenen)
 • Evangelical Church in Germany (0 Ingeschrevenen)
 • Waldensian Church and Italian Protestant Federation (0 Ingeschrevenen)
 • Union of Protestant Churches of Alsace and Lorraine (0 Ingeschrevenen)
 • Evangelical Church of Czech Brethren (0 Ingeschrevenen)
 • Federation of Swiss Protestant Churches (0 Ingeschrevenen)
 • Romanian Orthodox Church (0 Ingeschrevenen)
 • Evangelical Baptist Church of Georgia (0 Ingeschrevenen)
 • Reformed Church in Hungary / Ecumenical Council of Churches in Hungary (0 Ingeschrevenen)
 • Ecumenical Patriarchate of Constantinople (0 Ingeschrevenen)
 • Orthodox Church of Greece (0 Ingeschrevenen)
 • Methodist Church of Great Britain (0 Ingeschrevenen)
 • Evangelical-Lutheran Church of Finland (0 Ingeschrevenen)
 • United Protestant Church of Belgium (0 Ingeschrevenen)
 • Evangelical-Reformed Church in Poland (0 Ingeschrevenen)
 • Armenian Apostolic Church (0 Ingeschrevenen)
 • Orthodox Church of Cyprus (0 Ingeschrevenen)
 • Church of England (0 Ingeschrevenen)
 • Church of Norway (0 Ingeschrevenen)
 • Mission Covenant Church of Sweden (0 Ingeschrevenen)
 • Protestant Church in Austria (0 Ingeschrevenen)
 • Protestant Church in the Netherlands (0 Ingeschrevenen)
 • Union of Evangelical Free Churches in Germany (German Baptist Union) (0 Ingeschrevenen)
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • CYPRUS
 • DUITSLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIJK
 • GRIEKENLAND
 • HONGARIJE
 • IERLAND
 • ITALIË
 • NEDERLAND
 • OOSTENRIJK
 • POLEN
 • ROEMENIË
 • SLOWAKIJE
 • TSJECHIË
 • VERENIGD KONINKRIJK
 • ZWEDEN

 • ARMENIË
 • GEORGIË
 • NOORWEGEN
 • ZWITSERLAND
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 966.188
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 966.188
- giften: 11.071
- contributies van de leden: 619.044
Project contributions : 116.692
Other sources : 219.381
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 100000  € en < 150000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

CSC's core activities are financed by members' contribution, specific fundraising is undertaken for project activities

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.