Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Conference of European Churches

Tunnusnumber registris: 55481528937-66
Registreerimise kuupäev: 08/06/2012 14:07:24

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 23/04/2015 14:22:53
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 23/04/2015 14:22:53
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 23/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Conference of European Churches

CEC

International Non-Profit Organisation (AISBL under Belgian law)

    Jagu registris

V - Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid

Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid

    Kontaktandmed

Rue Joseph II, 174
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 22301732

    Juriidiliselt vastutav isik

Guy Liagre

General Secretary

    ELi asjade eest vastutav isik

Guy Liagre

General Secretary

    Eesmärgid ja ülesanded

The Conference of European Churches (CEC), founded in 1959, is a fellowship of some 114 Orthodox, Protestant, Anglican and Old Catholic Churches from all countries of Europe, plus 40 national councils of churches and organisations in partnership.
The role of CEC is on the one hand to develop a dialogue among its Member Churches and support co-operation, tolerance and respect between churches in Europe both inside and outside of the European Union.
On the other hand CEC supports and strengthens the common witness of European Churches vis-à-vis International Organisations by encouraging its members to speak with a common voice: it links its members and associates with the European Union’s institutions, the Council of Europe and other international institutions and maintains and facilitates an open, regular and transparent dialogue with them.
CEC monitors the EU Institutions and informs its members about relevant developments so as to raise awareness about EU-matters in its constituency. It engages its members and associates in studies and projects relevant to church and society.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Monitoring and contributing to public consultations in the following fields: Europe 2020, European Economic Governance, EU Climate Policies, Energy Union, Neighbourhood policy, Erasmus Plus.


 

Ei

European Platform against Poverty and Social Exclusion

Ei

Intergroup on Freedom of Religion or Belief and Religious Tolerance, Intergroup on Extreme Poverty

Ei

Attendance of Breakfast prayers at European Parliament in Strasbourg

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 7

7

1,8

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Guy LIAGRE 05/05/2015 30/04/2016
Erin GREEN 15/01/2015 13/01/2016
Richard FISCHER 05/05/2015 30/04/2016
Frank-Dieter FISCHBACH 05/05/2015 30/04/2016
Elizabeta KITANOVIC 05/05/2015 30/04/2016
Peter PAVLOVIC 05/05/2015 30/04/2016
Robert INNES 05/05/2015 30/04/2016

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

0

http://www.ceceurope.org/how-we-work/cec-member-churches/

 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BULGAARIA
 • EESTI
 • HISPAANIA
 • HORVAATIA
 • IIRIMAA
 • ITAALIA
 • KREEKA
 • KÜPROS
 • LÄTI
 • LEEDU
 • LUKSEMBURG
 • MADALMAAD
 • POOLA
 • PORTUGAL
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • RUMEENIA
 • SAKSAMAA
 • SLOVAKKIA
 • SLOVEENIA
 • SOOME
 • TAANI
 • TŠEHHI VABARIIK
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • UNGARI
 • ALBAANIA
 • ARMEENIA
 • ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK
 • GRUUSIA
 • ISLAND
 • LIECHTENSTEIN
 • NORRA
 • SERBIA
 • ŠVEITS
 • VENEMAA FÖDERATSIOON

INGO-Conference of the Council of Europe
Fundamental Rights Platform of the Fundamental Rights Agency
EPRID

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 100 000 € ja < 199 999 €

941 954 €

 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

941 954 €

10 563 €

616 233 €

88 979 €

226 179 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.