Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

National Democratic Institute

Identifikačné číslo v Registri: 55421967669-37
Dátum registrácie: 10.1.2012 17:29:04

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 16.12.2013 18:42:56
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16.12.2013 18:42:56


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: National Democratic Institute
Skratka: NDI
Právna forma: 501 (c) 3 Non-profit
Internetová stránka: http://www.ndi.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Shari Bryan
Funkcia: Vice-President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Daniel Mitov
Funkcia: Resident Representative

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Massachusetts Avenue NW  455
20001 Washington D.C.
SPOJENÉ ŠTÁTY
Telefónne číslo: (+1) 202 728 5500
Fax: (+1) 888 875 2887
Ďalšie kontaktné údaje: Brussels office, Square de Meeûs 38-40, 1000 Brussels
Phone: +32 2 401 6851, Fax: +32 2 401 6868
Cellphone: +32 4777 62891

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: NDI provides practical assistance to civic and political leaders advancing democratic values, practices and institutions.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje: One person is based full-time in Brussels, while two are based in Washington DC and work part-time on Brussels activities.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Ivan Christopher DOHERTY 19.3.2014 17.3.2015
Daniel Mitov 19.3.2014 17.3.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


The Brussels office continuously followed the activities of the human rights and democracy committee of the European Parliament and attended events related to democracy issues in the EP organized by the Members of European Parliament. It has had bilateral meetings with MEPs and EP staff to get a better understanding of its policies and developments and build relations. Furthermore, the Brussels office occasionally met with European Commission officials. Also, it organized the visit of two groups of young amibitious Russians to the EP and EC to learn more about the Institutions and meet with European peers on the local, national and European level. The Brussels office has worked with its headquarters on executing an EU grant awarded by the EU delegation in Washington DC and has organized the Brussels based event in cooperation with the European Parliament. Also, the Brussels office has facilitated the visit of two Cuban former political prisoners to have bilateral meetings within the Parliament and the Commission.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Rozvoj
  • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 0
Počet členských organizácií: 0
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
NDI is a standing member at the Socialist International, Liberal International and the Centrist Democrat International

Finančné údaje

Účtovný rok: 10/2010 - 09/2011
Celkový rozpočet: 105 635 402
z toho financovanie z verejných zdrojov: 10 254 606
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
Foundations/ European Governments : 10 254 606
z iných zdrojov: 95 380 796
- dary:
- členské:
US Government Grants : 93 524 128
Other Contributions : 1 576 494
US Grants : 280 174
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.