Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

National Democratic Institute

Identifikační číslo v rejstříku: 55421967669-37
Datum registrace: 10.1.12 17:29:04

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 16.12.13 18:42:56
Datum poslední roční aktualizace je 16.12.13 18:42:56


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: National Democratic Institute
Zkratka: NDI
Právní forma 501 (c) 3 Non-profit
Internetové stránky: http://www.ndi.org

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: slečna  Shari Bryan
Funkce: Vice-President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Daniel Mitov
Funkce: Resident Representative

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Massachusetts Avenue NW  455
20001 Washington D.C.
SPOJENÉ STÁTY
Telefon: (+1) 202 728 5500
Číslo faxu: (+1) 888 875 2887
Další kontaktní údaje: Brussels office, Square de Meeûs 38-40, 1000 Brussels
Phone: +32 2 401 6851, Fax: +32 2 401 6868
Cellphone: +32 4777 62891

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: NDI provides practical assistance to civic and political leaders advancing democratic values, practices and institutions.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 3
Doplňující informace: One person is based full-time in Brussels, while two are based in Washington DC and work part-time on Brussels activities.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Ivan Christopher DOHERTY 19.3.14 17.3.15
Daniel Mitov 19.3.14 17.3.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


The Brussels office continuously followed the activities of the human rights and democracy committee of the European Parliament and attended events related to democracy issues in the EP organized by the Members of European Parliament. It has had bilateral meetings with MEPs and EP staff to get a better understanding of its policies and developments and build relations. Furthermore, the Brussels office occasionally met with European Commission officials. Also, it organized the visit of two groups of young amibitious Russians to the EP and EC to learn more about the Institutions and meet with European peers on the local, national and European level. The Brussels office has worked with its headquarters on executing an EU grant awarded by the EU delegation in Washington DC and has organized the Brussels based event in cooperation with the European Parliament. Also, the Brussels office has facilitated the visit of two Cuban former political prisoners to have bilateral meetings within the Parliament and the Commission.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Rozvoj
  • Zahraniční a bezpečnostní politika

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací: 0
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
NDI is a standing member at the Socialist International, Liberal International and the Centrist Democrat International

Finanční údaje

Rok: 10/2010 - 09/2011
Celkový rozpočet: 105 635 402
z toho veřejné financování: 10 254 606
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
Foundations/ European Governments : 10 254 606
z toho ostatní zdroje: 95 380 796
- dary:
- členské příspěvky:
US Government Grants : 93 524 128
Other Contributions : 1 576 494
US Grants : 280 174
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 100000  € a < 150000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.