Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

International Society for Industrial Ecology

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 55348136210-04
Data rejestracji: 14/07/2011 15:31:27

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 16/07/2014 16:12:13
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 16/07/2014 16:12:13

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

International Society for Industrial Ecology

ISIE

None

    Kategoria rejestracji

IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze

Instytucje naukowe

    Dane kontaktowe

Prospect St., 195
06511 New Haven
STANY ZJEDNOCZONE

(+203) 4326953

(+203) 4325556

Email: is4ie@yale.edu

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Melanie Quigley

Program Coordinator

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Roland Clift

Executive Director

    Cele i zakres obowiązków

The International Society for Industrial Ecology promotes industrial ecology as a way of finding innovative solutions to complicated environmental problems, and facilitates communication among scientists, engineers, policymakers, managers and advocates who are interested in better integrating environmental concerns with economic activities. The mission of the ISIE is to promote the use of industrial ecology in research, education, policy, community development, and industrial practices.

światowym

    Działalność

Involvement of membership in IPCC reports, UNEP involvement by membership.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

524

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

475

 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • IRLANDIA
 • NIEMCY
 • PORTUGALIA
 • SZWECJA
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

    Dane finansowe:

07/2013  -  06/2014

453 163 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

453 163 €

4 672 €

365 118 €

83 373 €

< 50 000  €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.