Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

International Society for Industrial Ecology

Numer identyfikacyjny w rejestrze 55348136210-04
Data rejestracji: 11-07-14 15:31:27

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-07-16 16:12:13
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-07-16 16:12:13


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: International Society for Industrial Ecology
Nazwa skrócona: ISIE
Status prawny: None
Strona internetowa: http://is4ie.org

Sekcje

Sekcja: IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze
A dokładniej: Instytucje naukowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Melanie Quigley
Pełniona funkcja: Program Coordinator

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Roland Clift
Pełniona funkcja: Executive Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Prospect St.  195
06511 New Haven
STANY ZJEDNOCZONE
Numer telefonu: (+203) 4326953
Numer faksu: (+203) 4325556
Inne dane kontaktowe: Email: is4ie@yale.edu

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The International Society for Industrial Ecology promotes industrial ecology as a way of finding innovative solutions to complicated environmental problems, and facilitates communication among scientists, engineers, policymakers, managers and advocates who are interested in better integrating environmental concerns with economic activities. The mission of the ISIE is to promote the use of industrial ecology in research, education, policy, community development, and industrial practices.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 524
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Involvement of membership in IPCC reports, UNEP involvement by membership.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • środowisko

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 475
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • IRLANDIA
 • NIEMCY
 • PORTUGALIA
 • SZWECJA
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 07/2013 - 06/2014
Budżet ogólny: 453 163
w tym środki publiczne: 0
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia: 0
- Dotacje: 0
- ze źródeł krajowych: 0
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 0
z innych źródeł: 453 163
- darowizny: 4 672
- składki członkowskie: 365 118
Carryover from previous FY : 83 373
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.