Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Dow Corning Europe

Id-nummer i registret: 55291765363-39
Registreringsdag: 2011-02-22 14:13:14

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-03-10 11:59:30
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-27 13:31:17


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Dow Corning Europe
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): SA
Webbplats: http://www.dowcorning.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Gerard Marquet
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Cynthia Sanfilippo
Befattning: Head of government affairs Europe

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Parc industriel Zone C  0
7180 Seneffe
BELGIEN
Telefon: (+0032) 64888000
Fax: (+0032) 64888964
Andra adressuppgifter: EU Affairs/ Brussels office :
Cynthia Sanfilippo
Head of Government Affairs Europe
Dow Corning
Square de Meeus, 40, 4rth floor
1000 BRussels
024016844

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Dow Corning is a global leader in silicones, silicon-based technology and innovation, offering thousands of products and services to customers world-wide.
Established in Europe for more than 40 years, Dow Corning counts approximately 2000 employees in the region, with manufacturing facilities in Belgium, Germany, the United Kingdom, and France. The company’s European presence also includes a business and technology center in Seneffe Belgium, an application center in Russia and commercial offices in Poland and Turkey. Between 2005 and 2010, Dow Corning has invested more than 140 million € in its European infrastructures. In 2010, the company also invested an additional €40million in a new distribution center and state-of-the-art research facilities.
Dow Corning is equally owned by The Dow Chemical Company and Corning, Incorporated. It is also the majority shareholder in the Hemlock Semiconductor Group (www.hscpoly.com) joint ventures, a leading provider of polycrystalline silicon and other silicon-based products used in the manufacturing of semiconductor devices and solar cells and modules.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar: Cynthia Sanfilippo
Head of Government Relations Europe

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Cynthia SANFILIPPO 2014-06-24 2015-06-21

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Policies related to chemicals and health, energy and climate, environment, sustainable development, innovation and R&D, industrial policy, trade and enlargement.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Tullar
 • Utbildning
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Dow Corning is member of CEFIC (European Chemicals industry association), CES (centre européen des silicones), EPIA (European Photovoltaic industry association), FEICA (European association of adhesives and sealants manufacturers), EFCC, Amcham EU, Eufores,

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 150000  € och < 200000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Amounts of funding not indentified so far by the government affairs organisation .

Payments to other associations or third parties who are also subject to reporting within the scope of the register and the transparency initiative are not included in the estimation of the cost;

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
I subscribed to the Code of conduct