Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Dow Corning Europe

Id-nummer i registret: 55291765363-39
Registreringsdag: 22/02/2011 14:13:14

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 28/10/2015 10:15:46
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 27/01/2015 16:14:22
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/01/2017

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Dow Corning Europe

SA

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Parc industriel Zone C Rue Jules Bordet
7180 Seneffe
BELGIEN

(+0032)64888000

Multiburo Business Center Square de Meeus 38/40
1000 Brussels
BELGIEN

(+32)024016844

    Juridiskt ansvarig

Gerard Marquet

Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

N/A N/A

N/A

    Mål och uppdrag

Dow Corning is a global leader in silicones, silicon-based technology and innovation, offering thousands of products and services to customers world-wide.
Established in Europe for more than 40 years, Dow Corning counts approximately 2000 employees in the region, with manufacturing facilities in Belgium, Germany, the United Kingdom, and France. The company’s European presence also includes a business and technology center in Seneffe Belgium, an application center in Russia and commercial offices in Poland and Turkey. Between 2005 and 2010, Dow Corning has invested more than 140 million € in its European infrastructures. In 2010, the company also invested an additional €40million in a new distribution center and state-of-the-art research facilities.
Dow Corning is equally owned by The Dow Chemical Company and Corning, Incorporated. It is also the majority shareholder in the Hemlock Semiconductor Group (www.hscpoly.com) joint ventures, a leading provider of polycrystalline silicon and other silicon-based products used in the manufacturing of semiconductor devices and solar cells and modules.

Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

chemicals and health, energy and climate, environment, sustainable development, innovation and R&D, industrial policy, trade and enlargement.

Policies related to chemicals and health, energy and climate, environment, sustainable development, innovation and R&D, industrial policy, trade and enlargement.


 

ENVI committee
ITRE committee

Nej

Nej

Nej

Nej

Policies related to chemicals and health, energy and climate, environment, sustainable development, innovation and R&D, industrial policy, trade and enlargement.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 1  

1

0,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Tullar
 • Utbildning
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

Dow Corning is member of CEFIC (European Chemicals industry association), CES (centre européen des silicones), EPIA (European Photovoltaic industry association), FEICA (European association of adhesives and sealants manufacturers), EFCC, Amcham EU, Eufores,

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

Amounts of funding not indentified so far by the government affairs organisation .

Payments to other associations or third parties who are also subject to reporting within the scope of the register and the transparency initiative are not included in the estimation of the cost;

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
I subscribed to the Code of conduct of Dow Corning Corporation