Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

NITO The Norwegian assosiation for Biomedical Laboratory Scientists

Numărul de identificare din Registru: 55285046724-14
Data înscrierii: 19.09.2011 12:29:19

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 28.08.2014 17:21:46
Data ultimei actualizări anuale: 28.08.2014 17:21:46


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: NITO The Norwegian assosiation for Biomedical Laboratory Scientists
Acronim: NITO BFI
Statut juridic: NGO
Site internet: http://www.nito.no/bfi

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnişoara  Lisa Husby Sande
Funcţie: Manager

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnişoara  Marie Nora Roald
Funcţie: Senior Consultant

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Lakkegata 3  856331482
Cutia poştală: box 9100
0133 Oslo
NORVEGIA
Numărul de telefon: (+47) 22053500
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: A professional assosiation for Biomedical Laboratory Scientists (BLS). Working for the professional and ethical standard for BLS'. Working for the authorisation, competence and the professional role for BLS in the Health system.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 5500
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Work on implementation of EU Sharps Directive in Norway
Participation in EPSU meetings

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Cercetare şi tehnologie
 • Educaţie
 • Sănătate publică

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
European Association for Professions in Biomedical Science, EPBS

Date financiare

Anul exerciţiului: 08/2013 - 08/2014
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.