Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

NITO The Norwegian assosiation for Biomedical Laboratory Scientists

Identifikavimo numeris Registre: 55285046724-14
Registracijos data: 11.9.19 12.29.19

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.9.11 14.14.29
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.9.11 14.14.29


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: NITO The Norwegian assosiation for Biomedical Laboratory Scientists
Akronimas: NITO BFI
Teisinis statusas: NGO
Svetainė: http://www.nito.no/bfi

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Brit Valaas Viddal
Pareigos: Chairperson

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Marie Nora Roald
Pareigos: Senior Consultant

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Lakkegata 3  856331482
Pašto dėžutė: box 9100
0133 Oslo
NORVEGIJA
Telefono numeris: (+47) 22053500
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: A professional assosiation for Biomedical Laboratory Scientists (BLS). Working for the professional and ethical standard for BLS'. Working for the authorisation, competence and the professional role for BLS in the Health system.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5400
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Participation in work on EU Sharps Directive
Work on implementation of EU Sharps Directive in Norway
Participation in EPSU meetings

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Švietimas
 • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
European Association for Professions in Biomedical Science, EPBS

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 09/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.