Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

NITO The Norwegian assosiation for Biomedical Laboratory Scientists

Tunnistenumero rekisterissä: 55285046724-14
Rekisteröintipäivä: 19.9.2011 12:29:19

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 28.8.2014 17:21:46
Edellinen vuotuinen päivitys: 28.8.2014 17:21:46


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: NITO The Norwegian assosiation for Biomedical Laboratory Scientists
Lyhenne: NITO BFI
Organisaation oikeudellinen muoto: NGO
Internet-osoite: http://www.nito.no/bfi

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Lisa Husby Sande
Tehtävä organisaatiossa: Manager

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Marie Nora Roald
Tehtävä organisaatiossa: Senior Consultant

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Lakkegata 3  856331482
Postilokero: box 9100
0133 Oslo
NORJA
Puhelinnumero: (+47) 22053500
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: A professional assosiation for Biomedical Laboratory Scientists (BLS). Working for the professional and ethical standard for BLS'. Working for the authorisation, competence and the professional role for BLS in the Health system.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5500
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Work on implementation of EU Sharps Directive in Norway
Participation in EPSU meetings

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kansanterveys
 • Koulutus
 • Tutkimus ja teknologia

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
European Association for Professions in Biomedical Science, EPBS

Rahoitustiedot

Tilikausi: 08/2013 - 08/2014
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.