Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

NITO The Norwegian assosiation for Biomedical Laboratory Scientists

Identifikationsnummer i registret: 55285046724-14
Registreringsdato: 19-09-11 12:29:19

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 11-09-13 14:14:29
Seneste årlige opdatering 11-09-13 14:14:29


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: NITO The Norwegian assosiation for Biomedical Laboratory Scientists
Forkortelse: NITO BFI
Retlig form: NGO
Websted: http://www.nito.no/bfi

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Brit Valaas Viddal
Stilling: Chairperson

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Marie Nora Roald
Stilling: Senior Consultant

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Lakkegata 3  856331482
Postboks: box 9100
0133 Oslo
NORGE
Telefonnr.: (+47) 22053500
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: A professional assosiation for Biomedical Laboratory Scientists (BLS). Working for the professional and ethical standard for BLS'. Working for the authorisation, competence and the professional role for BLS in the Health system.
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 5400
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Participation in work on EU Sharps Directive
Work on implementation of EU Sharps Directive in Norway
Participation in EPSU meetings

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Folkesundhed
 • Forskning og teknologi
 • Uddannelse

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
European Association for Professions in Biomedical Science, EPBS

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 09/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.