Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Procter & Gamble

Numer identyfikacyjny w rejestrze 5519077766-10
Data rejestracji: 08-12-11 12:02:45

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-12-19 12:16:22
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-12-15 14:31:46


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Procter & Gamble
Nazwa skrócona: P&G
Status prawny: Services Company NV
Strona internetowa: http://www.pg.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Veronique Scailteur
Pełniona funkcja: Director Government Relations Europe

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Veronique Scailteur
Pełniona funkcja: Director Government Relations Europe

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Procter & Gamble Plaza  1
OH 45202 Cincinnati
STANY ZJEDNOCZONE
Numer telefonu: (+1) 5139831100
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: EU Government Relations Office
100 Temselaan
1853 Strombeek-Bever
+32 (0)24562111

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: P&G serves nearly five billion people around the world with its brands. The Company has one of the strongest portfolios of trusted, quality, leadership brands, including Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Duracell®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, Wella® and Whisper®. The P&G community includes operations in approximately 70 countries worldwide. Please visit http://www.pg.com for the latest news and in-depth information about P&G and its brands.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Véronique SCAILTEUR 15-01-16 16-01-14
Joris Pollet 14-09-17 15-09-15
Andrea De Gioia 14-09-17 15-09-15
Simon Webb 14-12-18 15-12-16
Vincent Vandepitte 14-09-02 15-08-27

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Consumer affairs, detergents, chemicals, cosmetics, sustainability, trade/tax, privacy & data protection

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • cła
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
AIM (European Brands Association)
AESGP (European Self-Medication Industry)
AMCHAM EU
AISE (Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products)
AECA (The American European Community Association)
Business Europe
CEFIC (European Chemical Industry Council)
FoodDrinkEurope
Club D'Europe
Cosmetics Europe (European Cosmetics Association)
DUCC (Downstream Users of Chemicals Coordination Group)
EBPA (European Portable Battery Association)
EDANA (The Non-wovens Association)
EPOF (European Privacy Officers Forum)
EPAA (European Partnership on Alternative Approaches to Animal Testing)
EPC (Electronic Product Code) Global
EPC (European Policy Center)
ERF (European Risk Forum)
ERP (European Recycling Platform)
ESA (European Snacks Association)
EUROPEN (European Association for Packaging & Environment)
FEDIAF (European Pet Food Industry Association)
Friends of Europe
Globe EU
SEAP (Society of European Affairs Professionals)
WFA (World Federation of Advertisers)

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 07/2013 - 07/2014
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 400000  €–450000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 274 000 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
SEAP (Society of European Affairs Professionals)