Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Procter & Gamble

Identifikační číslo v rejstříku: 5519077766-10
Datum registrace: 11/12/2008 12:02:45

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 21/04/2015 20:52:31
Datum poslední roční aktualizace je: 21/04/2015 20:52:31
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 21/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Procter & Gamble

P&G

Services Company NV

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Procter & Gamble Plaza, 1
OH 45202 Cincinnati
SPOJENÉ STÁTY

(+1) 5139831100

100 Temselaan
1853 Strombeek-Bever
BELGIE

(+32) 02 4562111

    Osoba s právní odpovědností

paní  Joris Pollet

Director Government Relations Europe, India, Middle East & Africa

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Joris Pollet

Director Government Relations Europe, India, Middle East & Africa

    Cíle a úkoly

P&G serves nearly five billion people around the world with its brands. The Company has one of the strongest portfolios of trusted, quality, leadership brands, including Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Duracell®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, Wella® and Whisper®. The P&G community includes operations in approximately 70 countries worldwide. Please visit http://www.pg.com for the latest news and in-depth information about P&G and its brands.

 • evropské
 • celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

EU trade agreements
Product safety
Data protection & privacy
Consumer policy
Cosmetics legislation
Intellectual property

Amcham EU 2014 Transatlantic Conference and Gala


 

Ne

Ne

VAT Expert Group

Ne

Ne

P&G is also member of technology platforms such as Alice (www.etp-logistics.eu); EU Robotics (www.eu-robotics.net); Suschem (www.suschem.org).
P&G participates to EPAA: the European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (http://ec.europa.eu/enterprise/epaa).

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 0   75%: 1   50%: 2   25%: 2

5

2,2

The estimate does not include one colleague in the Brussels Office working less than 25% (approx. 10%) on EU affairs. 2.2 remains an accurate FTE.
P&G experts may occasionally have contacts with EU officials.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Joris POLLET 17/09/2014 15/09/2015
Andrea DE GIOIA 17/09/2014 15/09/2015
Simon WEBB 18/12/2014 16/12/2015

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

AIM - European Brands Association (www.aim.be)
AESGP - European Self-Medication Industry (www.aesgp.eu)
AMCHAM EU - American Chamber of Commerce to the EU (www.amchameu.eu)
AISE - Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (www.aise.eu)
AECA - American European Community Association (www.aeca.org)
Business Europe - Confederation of European Business (www.businesseurope.eu)
CEFIC - European Chemical Industry Council (www.cefic.org)
Cosmetics Europe - European Cosmetics Association (www.cosmeticseurope.eu)
DUCC - Downstream Users of Chemicals Coordination Group (www.ducc.eu)
EPBA - European Portable Battery Association (www.ebpabenefits.com)
EDANA - Non-wovens Association (www.edana.org)
EPC - European Policy Center (www.epc.eu)
ERF - European Risk Forum (www.riskforum.eu)
EUROPEN - European Association for Packaging & Environment (www.europen-packaging.eu)
Friends of Europe (www.friendsofeurope.org)
SEAP - Society of European Affairs Professionals (www.seap.be)
WFA - World Federation of Advertisers (www.wfanet.org)

    Finanční údaje

07/2013  -  07/2014

>= 700 000 € a < 799 999 €

 €

274 000 €

From FP7 (R&D) and Ten-T (transport) programs

The estimated costs include Industry Associations’ costs for advocacy

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
SEAP (Society of European Affairs Professionals)