Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Cancer Research UK

Id-nummer i registret: 54970512687-47
Registreringsdag: 2009-12-01 17:10:13

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-02-17 15:37:17
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-04 15:36:10


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Cancer Research UK
Förkortning: CRUK
Associationsform (rättslig ställning): NGO
Webbplats: http://www.cancerresearchuk.org

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Harpal Kumar
Befattning: Chief Executive

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Castledine Catherine
Befattning: EU Public Affairs Manager

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: St John Street  407
EC1V 4AD London
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 020 3469 8127
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Cancer Research UK is the world's leading independent organisation dedicated to cancer research and the largest independent funder of cancer research in Europe.

In 2012/13, we spent over £330million (€390million) on research. Our of this came from the generosity of the public. We fund over 4,000 scientists, doctors and nurses and around 250 clinical trials. Our world-class researchers collaborate with cancer experts in over 50 countries, working together to fight cancer.

We are also involved in a number of international projects, such as the International Cancer Genome Consortium (ICGC); the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC); and the International Cancer Benchmarking Partnership which is investigating cancer outcomes in a number of countries.
Organisationens intressen är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Cancer Research UK works with politicians and policy-makers to make sure that cancer stays at the top of the health agenda. We ensure that the views of patients, researchers and health professionals are heard at all levels of government.

As well as working in Europe, our scientists and researchers advise all three national Parliaments in Westminster, Scotland and Wales on health and scientific policy and charity regulation.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Folkhälsa
  • Forskning och teknik
  • Konsumentfrågor

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 3 845
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
  • STORBRITANNIEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
We are member of a number of associations including the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), European Public Health Alliance (EPHA), the Smoke Free Partnership (SFP) and the Union for International Cancer Control (UICC).

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2013 - 02/2014
Total budget: 634 750 000
därav offentlig finansiering: 0
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 0
- regionala/lokala källor: 0
därav andra källor: 634 750 000
- gåvor: 634 750 000
- medlemsavgifter: 0
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

http://www.cancerresearchuk.org/about-us/what-we-do/annual-report-and-accounts/

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.