Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Cancer Research UK

Tunnusnumber registris: 54970512687-47
Registreerimise kuupäev: 1.12.09 17:10:13

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 17.02.14 15:37:17
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 4.11.13 15:36:10


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Cancer Research UK
Akronüüm: CRUK
Õiguslik vorm: NGO
Veebisait: http://www.cancerresearchuk.org

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Harpal Kumar
Ametikoht: Chief Executive

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Castledine Catherine
Ametikoht: EU Public Affairs Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 407 St John Street 
EC1V 4AD London
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 020 3469 8127
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Cancer Research UK is the world's leading independent organisation dedicated to cancer research and the largest independent funder of cancer research in Europe.

In 2012/13, we spent over £330million (€390million) on research. Our of this came from the generosity of the public. We fund over 4,000 scientists, doctors and nurses and around 250 clinical trials. Our world-class researchers collaborate with cancer experts in over 50 countries, working together to fight cancer.

We are also involved in a number of international projects, such as the International Cancer Genome Consortium (ICGC); the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC); and the International Cancer Benchmarking Partnership which is investigating cancer outcomes in a number of countries.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Cancer Research UK works with politicians and policy-makers to make sure that cancer stays at the top of the health agenda. We ensure that the views of patients, researchers and health professionals are heard at all levels of government.

As well as working in Europe, our scientists and researchers advise all three national Parliaments in Westminster, Scotland and Wales on health and scientific policy and charity regulation.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Rahvatervis
  • Tarbijad
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 3 845
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
  • ÜHENDKUNINGRIIK

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
We are member of a number of associations including the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), European Public Health Alliance (EPHA), the Smoke Free Partnership (SFP) and the Union for International Cancer Control (UICC).

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2013 - 02/2014
Üldeelarve: 634 750 000
millest avalik rahastamine: 0
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 0
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 0
millest muud rahastusallikad: 634 750 000
- annetused: 634 750 000
- liikmemaksud: 0
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

http://www.cancerresearchuk.org/about-us/what-we-do/annual-report-and-accounts/

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.