Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Cancer Research UK

Идентификационен номер в Регистъра: 54970512687-47
Дата на регистрация: 09-12-1 17:10:13

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-2-17 15:37:17
Последната годишна актуализация е извършена на 13-11-4 15:36:10


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Cancer Research UK
Инициали: CRUK
Правен статут: NGO
Уебсайт: http://www.cancerresearchuk.org

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Harpal Kumar
Длъжност: Chief Executive

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожица  Castledine Catherine
Длъжност: EU Public Affairs Manager

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: St John Street  407
EC1V 4AD London
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Телефонен номер: (+44) 020 3469 8127
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Cancer Research UK is the world's leading independent organisation dedicated to cancer research and the largest independent funder of cancer research in Europe.

In 2012/13, we spent over £330million (€390million) on research. Our of this came from the generosity of the public. We fund over 4,000 scientists, doctors and nurses and around 250 clinical trials. Our world-class researchers collaborate with cancer experts in over 50 countries, working together to fight cancer.

We are also involved in a number of international projects, such as the International Cancer Genome Consortium (ICGC); the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC); and the International Cancer Benchmarking Partnership which is investigating cancer outcomes in a number of countries.
Интересите на организацията са на:
  • национално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Cancer Research UK works with politicians and policy-makers to make sure that cancer stays at the top of the health agenda. We ensure that the views of patients, researchers and health professionals are heard at all levels of government.

As well as working in Europe, our scientists and researchers advise all three national Parliaments in Westminster, Scotland and Wales on health and scientific policy and charity regulation.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Научни изследвания и технологии
  • Обществено здраве
  • Потребители

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 3 845
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
  • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
We are member of a number of associations including the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), European Public Health Alliance (EPHA), the Smoke Free Partnership (SFP) and the Union for International Cancer Control (UICC).

Финансови данни

Отчетна година: 04/2013 - 02/2014
Общ бюджет: 634 750 000
от който публични средства: 0
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 0
- от регионални източници: 0
други източници: 634 750 000
- дарения: 634 750 000
- членски вноски: 0
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 50000  € и < 100000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

http://www.cancerresearchuk.org/about-us/what-we-do/annual-report-and-accounts/

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.