Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL

Numărul de identificare din Registru: 54738857073-34
Data înscrierii: 04.11.2011 08:45:57

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 22.10.2014 14:50:19
Data ultimei actualizări anuale: 22.10.2014 14:50:19


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL
Acronim: DACE RO
Statut juridic: Limited Company
Site internet: http://www.daikin.ro

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Claus Albel
Funcţie: Managing Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Gheorghe Nedelcu
Funcţie: Supervisor

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Calea Floreasca Corp B  169A
5575204 Bucharest
ROMÂNIA
Numărul de telefon: (+40) 213079700
Număr de fax: (+40) 213079729
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Denumire si adresa biroului reprezentantei Daikin in Europa

Daikin Europe NV
Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Phone: +32-59-558111
http://www.daikin.eu/

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Daikin is a market leading global acting manufacturer of air conditioning-, refrigeration- and heating systems. In Europe Daikin is undisputable market leader as manufacturer of direct expansion air conditioning systems. In several factories in the EU countries Belgium, Czech Republic, Italy and UK Daikin employs more than 5000 people. DACE RO is a 100 % affiliate company of the Daikin group and is responsible for distribution and service in the Romanian market. Environmentally friendly systems with highest possible efficiency have top priority in the Daikin corporate philosophy.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Ecodesign ,F-Gas regulation,ISO standards,European Normative,
Climate Change,WEEE,

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Piaţă internă
 • Politică regională

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
EPEE - European partnership for Energy and the Environment
ehpa - european heat pump association
AGFR - Asociatia Generala a Frigotehnistilor din Romania (General Association of the Refrigeration Technicians Romania)
CECED
REHVA

Date financiare

Anul exerciţiului: 04/2014 - 10/2014
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: 5.000 €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.