Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL

Identifikační číslo v rejstříku: 54738857073-34
Datum registrace: 04/11/2011 08:45:57

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 22/10/2014 14:50:19
Datum poslední roční aktualizace je: 22/10/2014 14:50:19

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL

DACE RO

Limited Company

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Calea Floreasca Corp B, 169A
5575204 Bucharest
RUMUNSKO

(+40) 213079700

(+40) 213079729

Denumire si adresa biroului reprezentantei Daikin in Europa

Daikin Europe NV
Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Phone: +32-59-558111
http://www.daikin.eu/

    Osoba s právní odpovědností

paní  Claus Albel

Managing Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Gheorghe Nedelcu

Supervisor

    Cíle a úkoly

Daikin is a market leading global acting manufacturer of air conditioning-, refrigeration- and heating systems. In Europe Daikin is undisputable market leader as manufacturer of direct expansion air conditioning systems. In several factories in the EU countries Belgium, Czech Republic, Italy and UK Daikin employs more than 5000 people. DACE RO is a 100 % affiliate company of the Daikin group and is responsible for distribution and service in the Romanian market. Environmentally friendly systems with highest possible efficiency have top priority in the Daikin corporate philosophy.

 • evropské
 • celosvětové

    Činnosti

Ecodesign ,F-Gas regulation,ISO standards,European Normative,
Climate Change,WEEE,

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

3

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

EPEE - European partnership for Energy and the Environment
ehpa - european heat pump association
AGFR - Asociatia Generala a Frigotehnistilor din Romania (General Association of the Refrigeration Technicians Romania)
CECED
REHVA

    Finanční údaje

04/2014  -  10/2014

5 000 €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.