Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 54716776916-18
Datum registrace: 10.10.11 13:06:28

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 17.9.14 14:36:04
Datum poslední roční aktualizace je 17.9.14 14:36:04


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen e.V.
Zkratka: Produzentenallianz
Právní forma Eingetragener Verein (e.V.)
Internetové stránky: http://www.produzentenallianz.de/

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Dr. Christoph E. Palmer
Funkce: Vorsitzender der Geschäftsführung

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Prof. Dr. Mathias Schwarz
Funkce: Direktor für Internationales

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Kronenstraße  3
10117 Berlin
NĚMECKO
Telefon: (+49) 30 206 70 88 0
Číslo faxu: (+49) 30 206 70 88 44
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Die Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen repräsentiert als führender wirtschaftlicher Interessenverband mit derzeit über 225 Mitgliedern die wichtigsten deutschen Produktionsunternehmen aus den Bereichen Animation, Dokumentarfilm, Kinofilm, TV-Entertainment, TV-Fiktion und Werbung und ist damit der maßgebliche Verband der deutschen Film- und TV -Produktionswirtschaft.

Zentrales Ziel der Produzentenallianz ist es, in einer ständigen und rapiden Veränderungen unterworfenen Medienwelt gemeinsam und einheitlich als unabhängiger Verband die Interessen der deutschen Produzenten von Film-, Fernseh- und anderen audiovisuellen Werken zu vertreten. Im nationalen wie internationalen Rahmen tritt die Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen deshalb für die Belange der Produzenten gegenüber Politik, Verwertern, Tarifpartnern und allen Körperschaften der Medien- und Kulturwirtschaft ein, um effektiv und effizient faire Wettbewerbsbedingungen für den Produktions- und Medienmarkt insgesamt zu schaffen.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


- Stellungnahme der Produzentenallianz zum EU-USA-Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

- Stellungnahme der Produzentenallianz zur Kinomitteilung: Aufrechterhaltung der bisherigen Regelungen zu den Möglichkeiten für eine Territorialisierung(regional/national) der Förderung

- Unterstützung für einen wirksamen Schutz urheberrechtlicher Werke im Internet

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Vnitřní trh
 • Zaměstnanost a sociální věci

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Mitgliedschaften National
- German Films (Gesellschafter)
- BDA – Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände
- Deutscher Kulturrat
- SPIO – Spitzenorganisation der Deutschen Filmwirtschaft
- vbw – Vereinigung bayerische Wirtschaft
- ZAW – Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft e.V.

Mitgliedschaften International
- CEPI – European Coordination of Independent Producers
- cfp-e – commercial filmproducers europe
- EPC - European Producers Club
- FIAPF - Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Ausschließliche Einnahmequellen der Produzentenallianz:
- Mitgliedsbeiträge
- ggf. Sponsoring bei Veranstaltungen

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.