Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 54716776916-18
Datum registrace: 10/10/2011 13:06:28

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 17/02/2015 14:40:22
Datum poslední roční aktualizace je: 17/02/2015 14:40:22
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 17/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen e.V.

Produzentenallianz

Eingetragener Verein (e.V.)

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Kronenstraße, 3
10117 Berlin
NĚMECKO

(+49)30 206 70 88 0

    Osoba s právní odpovědností

pan  Dr. Christoph E. Palmer

Vorsitzender der Geschäftsführung

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Prof. Dr. Mathias Schwarz

Direktor für Internationales, Service und Recht II.

    Cíle a úkoly

Die Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen repräsentiert als führender wirtschaftlicher Interessenverband mit derzeit über 225 Mitgliedern die wichtigsten deutschen Produktionsunternehmen aus den Bereichen Animation, Dokumentarfilm, Kinofilm, TV-Entertainment, TV-Fiktion und Werbung und ist damit der maßgebliche Verband der deutschen Film- und TV -Produktionswirtschaft.

Zentrales Ziel der Produzentenallianz ist es, in einer ständigen und rapiden Veränderungen unterworfenen Medienwelt gemeinsam und einheitlich als unabhängiger Verband die Interessen der deutschen Produzenten von Film-, Fernseh- und anderen audiovisuellen Werken zu vertreten. Im nationalen wie internationalen Rahmen tritt die Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen deshalb für die Belange der Produzenten gegenüber Politik, Verwertern, Tarifpartnern und allen Körperschaften der Medien- und Kulturwirtschaft ein, um effektiv und effizient faire Wettbewerbsbedingungen für den Produktions- und Medienmarkt insgesamt zu schaffen.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

- Civis Medienpreis

- Stellungnahme der Produzentenallianz zum EU-USA-Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

- Unterstützung für einen wirksamen Schutz urheberrechtlicher Werke im Internet


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 3

3

0,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Vnitřní trh
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

Mitgliedschaften National
- German Films (Gesellschafter)
- Deutscher Kulturrat
- SPIO – Spitzenorganisation der Deutschen Filmwirtschaft
- vbw - Vereinigung der bayerischen Wirtschaft
- ZAW – Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft e.V.

Mitgliedschaften International
- cfp-e – commercial filmproducers europe
- EPC - European Producers Club
- FIAPF - Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films
- CEPI - European Coordination of Independent Producers

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

Ausschließliche Einnahmequellen der Produzentenallianz:
- Mitgliedsbeiträge
- ggf. Sponsoring bei Veranstaltungen

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.