Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Whirlpool Europe srl

Id-nummer i registret: 54702656467-65
Registreringsdag: 24/08/2011 12:35:02

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 04/08/2014 12:04:05
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 04/08/2014 12:04:05

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Whirlpool Europe srl

S.r.l. - Società Responsabilità Limitata

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Viale Guido Borghi, 27
21025 Comerio - Varese
ITALIEN

(+39) 0332758047

(+39) 0332758374

    Juridiskt ansvarig

Irene Bellew

Vice President and Chief Legal Officer

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Christian Tarabbia

Government Relations Manager

    Mål och uppdrag

Whirlpool Europe s.r.l., wholly owned subsidiary of Whirlpool Corporation, is the legal entity responsible for the coordination of operations in Europe. In Europe there are 10,400 employees, a sales presence in over 30 countries and manufacturing sites in seven countries.
The world’s leading manufacturer and marketer of major home appliances, Whirlpool Corporation had annual sales in 2012 of 18.1 billion, approximately 68,000 employees, and 65 manufacturing and technology research centers around the world. The company markets, Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Jenn-air, Amana, Brastemp, Bauknecht, Ignis and other major brand names to consumers in nearly every country around the world.
Whirlpool’s European Operations’ Center is located in Comerio (VA), Italy. For further information on the company, please visit the Web Site www.whirlpoolcorp.com

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    Verksamhet

. Energy
. Environment
. Internal market
. Consumer Affairs
. Enterprise

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

3

Christian Tarabbia is employed as Manager, Government Relations dealing with environmental, energy and sustainability matters related to the manufacture, marketing and sale of home appliances. These matters include regulations regarding the energy label, RoHS, eco design and end of life/recycling.

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Energi
 • Folkhälsa
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

    Medlemskap

Whirlpool Europe is a member of CECED, the European Committee of Domestic Appliance Manufacturers.
Local Sales companies of Whirlpool Europe are members of National Industry Associations of Appliance Manufacturers.

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

>= 250 000  € och < 300 000  €

0 €

957 000 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.