Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Whirlpool Europe srl

Id-nummer i registret: 54702656467-65
Registreringsdag: 2011-08-24 12:35:02

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-04 12:04:05
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-08-04 12:04:05


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Whirlpool Europe srl
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): S.r.l. - Società Responsabilità Limitata
Webbplats: http://www.whirlpool.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Irene Bellew
Befattning: Vice President and Chief Legal Officer

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Christian Tarabbia
Befattning: Government Relations Manager

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Viale Guido Borghi  27
21025 Comerio - Varese
ITALIEN
Telefon: (+39) 0332758047
Fax: (+39) 0332758374
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Whirlpool Europe s.r.l., wholly owned subsidiary of Whirlpool Corporation, is the legal entity responsible for the coordination of operations in Europe. In Europe there are 10,400 employees, a sales presence in over 30 countries and manufacturing sites in seven countries.
The world’s leading manufacturer and marketer of major home appliances, Whirlpool Corporation had annual sales in 2012 of 18.1 billion, approximately 68,000 employees, and 65 manufacturing and technology research centers around the world. The company markets, Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Jenn-air, Amana, Brastemp, Bauknecht, Ignis and other major brand names to consumers in nearly every country around the world.
Whirlpool’s European Operations’ Center is located in Comerio (VA), Italy. For further information on the company, please visit the Web Site www.whirlpoolcorp.com
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar: Christian Tarabbia is employed as Manager, Government Relations dealing with environmental, energy and sustainability matters related to the manufacture, marketing and sale of home appliances. These matters include regulations regarding the energy label, RoHS, eco design and end of life/recycling.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


. Energy
. Environment
. Internal market
. Consumer Affairs
. Enterprise

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Whirlpool Europe is a member of CECED, the European Committee of Domestic Appliance Manufacturers.
Local Sales companies of Whirlpool Europe are members of National Industry Associations of Appliance Manufacturers.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 250000  € och < 300000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 957 000 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.