Sökväg

Ytterligare verktyg



    Den registrerades profil

Whirlpool Europe srl Socio Unico

Id-nummer i registret: 54702656467-65
Registreringsdag: 24/08/2011 12:35:02

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 08/03/2016 11:09:02
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 08/03/2016 11:09:02
Sista dag för nästa uppdatering är den: 08/03/2017

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Whirlpool Europe srl Socio Unico

S.r.l. - Società Responsabilità Limitata

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Viale Guido Borghi, 27
21025 Comerio - Varese
ITALIEN

(+39)0332758047

    Juridiskt ansvarig

Joel Van Winkle

Vice President and Chief Legal Officer

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Christian Tarabbia

Government Relations Manager

    Mål och uppdrag

Whirlpool Europe s.r.l. socio unico, wholly owned subsidiary of Whirlpool Corporation, is the legal entity responsible for the coordination of operations in Europe. In Europe there are 10,400 employees, a sales presence in over 30 countries and manufacturing sites in seven countries.
The world’s leading manufacturer and marketer of major home appliances, Whirlpool Corporation had annual sales in 2012 of 18.1 billion, approximately 68,000 employees, and 65 manufacturing and technology research centers around the world. The company markets, Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Jenn-air, Amana, Brastemp, Bauknecht, Ignis and other major brand names to consumers in nearly every country around the world.
Whirlpool’s European Operations’ Center is located in Comerio (VA), Italy. For further information on the company, please visit the Web Site www.whirlpoolcorp.com

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Enegy, ecodesign and resources fields.
WEEE directive
Material legislation


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

. Energy
. Environment
. Internal market
. Consumer Affairs
. Enterprise

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

75%: 4  

4

3

Christian Tarabbia is employed as Manager, Government Relations dealing with environmental, energy and sustainability matters related to the manufacture, marketing and sale of home appliances. These matters include regulations regarding the energy label, RoHS, eco design and end of life/recycling.

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Energi
 • Folkhälsa
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

    Medlemskap

Whirlpool Europe is a member of CECED, the European Committee of Domestic Appliance Manufacturers.
Local Sales companies of Whirlpool Europe are members of National Industry Associations of Appliance Manufacturers.

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.