Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Whirlpool Europe srl

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 54702656467-65
Data Reġistrazzjoni: 24/08/2011 12:35:02

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 04/08/2014 12:04:05
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 04/08/2014 12:04:05


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Whirlpool Europe srl
Akronimu:
Statut legali: S.r.l. - Società Responsabilità Limitata
Websajt: http://www.whirlpool.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Irene Bellew
Kariga: Vice President and Chief Legal Officer

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Christian Tarabbia
Kariga: Government Relations Manager

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 27 Viale Guido Borghi 
Comerio - Varese 21025
L-ITALJA
Numru tat-telefon: (+39) 0332758047
Numru tal-faks: (+39) 0332758374
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Whirlpool Europe s.r.l., wholly owned subsidiary of Whirlpool Corporation, is the legal entity responsible for the coordination of operations in Europe. In Europe there are 10,400 employees, a sales presence in over 30 countries and manufacturing sites in seven countries.
The world’s leading manufacturer and marketer of major home appliances, Whirlpool Corporation had annual sales in 2012 of 18.1 billion, approximately 68,000 employees, and 65 manufacturing and technology research centers around the world. The company markets, Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Jenn-air, Amana, Brastemp, Bauknecht, Ignis and other major brand names to consumers in nearly every country around the world.
Whirlpool’s European Operations’ Center is located in Comerio (VA), Italy. For further information on the company, please visit the Web Site www.whirlpoolcorp.com
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari: Christian Tarabbia is employed as Manager, Government Relations dealing with environmental, energy and sustainability matters related to the manufacture, marketing and sale of home appliances. These matters include regulations regarding the energy label, RoHS, eco design and end of life/recycling.

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


. Energy
. Environment
. Internal market
. Consumer Affairs
. Enterprise

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Relazzjonijiet esterni
 • Saħħa pubblika
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Whirlpool Europe is a member of CECED, the European Committee of Domestic Appliance Manufacturers.
Local Sales companies of Whirlpool Europe are members of National Industry Associations of Appliance Manufacturers.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 250000  € et < 300000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 957,000 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.