Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Whirlpool Europe srl Socio Unico

Identifikavimo numeris Registre: 54702656467-65
Registracijos data: 24/08/2011 12:35:02

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 30/03/2015 10:31:52
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 30/03/2015 10:31:52
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 30/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Whirlpool Europe srl Socio Unico

S.r.l. - Società Responsabilità Limitata

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Viale Guido Borghi, 27
21025 Comerio - Varese
ITALIJA

(+39) 0332758047

    Teisiškai atsakingas asmuo

Joel Van Winkle

Vice President and Chief Legal Officer

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Christian Tarabbia

Government Relations Manager

    Tikslai ir uždaviniai

Whirlpool Europe s.r.l. socio unico, wholly owned subsidiary of Whirlpool Corporation, is the legal entity responsible for the coordination of operations in Europe. In Europe there are 10,400 employees, a sales presence in over 30 countries and manufacturing sites in seven countries.
The world’s leading manufacturer and marketer of major home appliances, Whirlpool Corporation had annual sales in 2012 of 18.1 billion, approximately 68,000 employees, and 65 manufacturing and technology research centers around the world. The company markets, Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Jenn-air, Amana, Brastemp, Bauknecht, Ignis and other major brand names to consumers in nearly every country around the world.
Whirlpool’s European Operations’ Center is located in Comerio (VA), Italy. For further information on the company, please visit the Web Site www.whirlpoolcorp.com

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Enegy, ecodesign and resources fields.
WEEE directive
Material legislation


 

Non

Non

Non

Non

Non

. Energy
. Environment
. Internal market
. Consumer Affairs
. Enterprise

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

75%: 4  

4

3

Christian Tarabbia is employed as Manager, Government Relations dealing with environmental, energy and sustainability matters related to the manufacture, marketing and sale of home appliances. These matters include regulations regarding the energy label, RoHS, eco design and end of life/recycling.

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Prekyba
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Whirlpool Europe is a member of CECED, the European Committee of Domestic Appliance Manufacturers.
Local Sales companies of Whirlpool Europe are members of National Industry Associations of Appliance Manufacturers.

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.