Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Fédération des enseignes du Commerce Associé

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 54696222353-75
Data Reġistrazzjoni: 28/09/2009 11:42:46

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 15/01/2014 12:46:52
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 04/09/2013 17:35:46


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Fédération des enseignes du Commerce Associé
Akronimu: FCA
Statut legali: Association
Websajt: http://www.commerce-associe.fr

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Alexandra Bouthelier
Kariga: Déléguée Générale

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  alexandra bouthelier
Kariga: déléguée générale

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 77 rue de Lourmel 
Paris 75015
FRANZA
Numru tat-telefon: (+33) 0144370200
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Créée en 1963, la FCA est une organisation professionnelle qui représente les groupements de commerçants associés en France. De la défense d'un statut dans les années soixante, sa mission essentielle s'est complétée d'un rôle de promotion et de développement de cette forme de commerce. La FCA permet aux groupements de partager leurs expériences, leurs savoir-faire et de progresser.

Ainsi, la FCA a 4 missions:
1 - Représenter le Commerce Associé et défendre les intérêts de ses membres en faisant valoir le statut d'"indépendant associé", auprès des instances nationales voire européennes.
2- Promouvoir et contribuer au développement du Commerce Associé (presse, grandes écoles, chambres de commerce,...)
3- Conseiller et informer ses adhérents (conseil et veille juridique, formation, ...)
4- Développer les échanges d'expérience (séminaires, ateliers, ...)
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Réponse à consultation pratiques commerciales déloyales, coopératives européennes, accords d'importance mineure

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
  • Intrapriżi
  • Kompetizzjoni

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
La FCA est membre de l'UGAL (organisation européenne)
et membre du Medef (organisation nationale en France).

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: 15,000 €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.