Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Fédération des enseignes du Commerce Associé

Identifikationsnummer i registret: 54696222353-75
Registreringsdato: 28-09-09 11:42:46

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 01-09-14 12:47:13
Seneste årlige opdatering 01-09-14 12:47:13


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Fédération des enseignes du Commerce Associé
Forkortelse: FCA
Retlig form: Association
Websted: http://www.commerce-associe.fr

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Alexandra Bouthelier
Stilling: Déléguée Générale

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: alexandra bouthelier
Stilling: déléguée générale

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: rue de Lourmel  77
75015 Paris
FRANKRIG
Telefonnr.: (+33) 0144370200
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Créée en 1963, la FCA est une organisation professionnelle qui représente les groupements de commerçants associés en France. De la défense d'un statut dans les années soixante, sa mission essentielle s'est complétée d'un rôle de promotion et de développement de cette forme de commerce. La FCA permet aux groupements de partager leurs expériences, leurs savoir-faire et de progresser.

Ainsi, la FCA a 4 missions:
1 - Représenter le Commerce Associé et défendre les intérêts de ses membres en faisant valoir le statut d'"indépendant associé", auprès des instances nationales voire européennes.
2- Promouvoir et contribuer au développement du Commerce Associé (presse, grandes écoles, chambres de commerce,...)
3- Conseiller et informer ses adhérents (conseil et veille juridique, formation, ...)
4- Développer les échanges d'expérience (séminaires, ateliers, ...)
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Réponse à consultation pratiques commerciales déloyales, coopératives européennes, accords d'importance mineure

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Erhverv
 • Forbrugere
 • Fødevaresikkerhed
 • Handel
 • Konkurrence
 • Økonomi og finans

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
La FCA est membre d'Independent Retail Europe (organisation européenne)
et membre du Medef (organisation nationale en France).

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: 15.000 €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.